Trots att grannar slagit larm om bomb i trapphus och fastigheten beskjutits får familj med koppling till gängkriminaliteten bo kvar. Det slår hovrätten fast.

Det går inte att säga upp hyreskontraktet för ett föräldrapar med hänvisning till att deras söner har koppling till organiserad brottslighet. Grannar till familjen har upptäckt en termosbomb i trapphuset och fastigheten har beskjutits, men Svea hovrätt säger nej till bostadsbolagets önskan om att få vräka familjen, rapporterar Hem & hyra.

Sönerna är inte dömda. Därför finns inga bevis på att sönerna har begått brott, stört i grannarna eller den nära omgivningen.

Enligt Malmös kommunala bostadsbolag, MKB, har händelserna i Limhamns sjöstad varit riktat mot bröderna som är kopplade till kriminella nätverk. Attackerna har skapat stor oro bland grannarna i området.

MKB, har hävdat att föräldrarna är ansvariga för sönerna, som enligt polisen har koppling till kriminella gäng, och att de därför inte kan bo kvar.

Eftersom Svea hovrätt är sista instans i mål av det här slaget kan domen inte överklagas.

Lagändring krävs

VD för bostadsbolaget MKB säger i en kommentar om hur svårt det är att vräka störiga hyresgäster:

”Men på flera håll är otryggheten redan ett stort hinder och den kriminella etableringen ett faktum. Därför är det i vissa fall nödvändigt att sätta ner foten och avhysa hyresgäster som innebär allvarliga hot och störningar mot sina grannar. Men det blir mer och mer tydligt för oss som fastighetsbolag att de juridiska möjligheterna inte alltid räcker till för att stävja utvecklingen. Därför behöver vi en utökad verktygslåda.”

Nuvarande lagstiftning gör det svårt för fastighetsägare att säga upp kontrakt motiverat med kriminalitet som utförs av hyresgäster. Även om det påverkar grannar och hela områden negativt.

Nu krävs att hyresgästen utför brottsligheten i hyreshuset eller att lägenheten i sig har spelat en väsentlig roll i deras kriminell verksamhet. Att begå brott på annan plats, som får effekten att de drar till sig andra kriminella som ska hämnas och spränga eller skjuta i fastigheten, utgör inte grund för uppsägning.

Men lagstiftningen utreds just nu och kan vara på väg att ändras.

I höst ska en utredning lägga fram förslag till regeringen. Det kan innebära att lagen ändras och att det i framtiden blir betydligt lättare att kasta ut hyresgäster som begår brott. Enligt direktivet för utredningen skulle framtida skärpningar kunna innebära att brott i hela bostadsområdet kan motivera en uppsägning. Något som då skulle beröra alla i hushållet, även inneboende och hemmaboende barn, och brotten som nämns är vapenbrott, narkotikabrott och stenkastning på blåljuspersonal.