Det är larvigt när S-oppositionen klagar på att utbetalning av elstödet inte sker tillräckligt snabbt. Något elstöd hade aldrig behövts om inte Socialdemokraterna förstört det svenska elsystemet med alltid låga elpriser.

Glöm aldrig varför elstöd blivit nödvändigt! Det är S, MP, V och C som snabbavvecklat hälften av landets kärnkraftverk. Detta enorma tapp av elproduktion förklarar varför elpriserna blivit så höga i Sverige.

Därför blir det larvigt när det nu framförs kritik mot den nya regeringen om det elstöd till hushållen som aldrig behövts om den gamla regeringen låtit bli att sabotera det svenska elsystemet.

Att det tar tid att betala ut många miljarder kronor enligt helt nya bidragsregler är inte konstigt. Skälet är att nya lagar och regelverken ska överensstämma med grundlagarna.

Lagrådet har till uppgift att granska om lagförslag följer grundlagen konstaterar att regeringen har agerat helt rätt när man lägger fram de nya regelverken för elstöd inför riksdagen. Det handlar om en en reglering som kräver lagstiftning. Och när beslut behöver gå via riksdagen tar det tid. Demokrati tar tid.

Lagrådet konstaterar också att skatter ska beslutas av riksdagen, ”vilket framgår av grundlagen”, som det står i yttrandet. När S-oppositionen talar om ”slarv”, är det alltså ett tecken på att Socialdemokratin är beredd att strunta i grundlagen. Det utgör ett uppenbart hot mot demokratin.

Alltså: Socialdemokratin förstör den hundraåriga svenska traditionen om mycket låga elpriser för både hushåll och företag, därför att man vill ha ”grön omställning”. Sedan vill man krossa grundlagarna när hushållen ska kompenseras för de skyhöga elpriser Socialdemokraterna orsakat.

Snacka om ansvarslöshet!