Snart ger regeringen direktiv till hur tolkavgifter ska införas. Diskussionen om att avgiftsbelägga tolkar är intensiv och från vänster är man upprörd.

Skälet att införa avgift är flera. Det är ett viktig pedagogiskt besked till nyanlända att de ska lära sig svenska. Att lära sig språket är en helt avgörande faktor i att förbättra den integration som i Sverige fullständigt har misslyckats i 30 år.

Dessutom är det en fråga om hur skattemedel ska användas. Ska de gå till tolk eller till vård av sjuka?

I Danmark har en bred politisk enighet, från invandringskritiska Dansk Folkeparti över borgerliga till Socialdemokraterna, uppnåtts om att den som bott i landet i tre år får betala tolk med en avgift på några hundra kronor vid telefontolkning och 400 kr vid tolk närvarande. Systemet infördes 2018.

I Riks går jag och Denice Westerberg igenom läget i tolkfrågan: