Centerpartiet har släppt sin eftervalsanalys för att försöka ta reda på varför partiet tappade stöd.

På mer än 100 sidor går partiet igenom valrörelsen. Man tappade mest i gamla centerfästen och är nästan lika stora (eller små) i Stockholms stad som i Jämtland. Centerpartiet har också tappat stort bland småföretagare och bönder.

Anmärkningsvärt är också att blott 68 procent av c-väljarna ansåg att partiet hade den bästa politiken. Många röstade på C för att rösta emot andra, inte minst mot SD.

Partiet beklagar att andra partier ”förstörde” Januariavtalet, som partiet gillade.

Man medger också att det sätt som partiet röstade om statsministrar och statsbudgetar skapade otydlighet om vad partiet faktiskt står för.

Se genomgång av Denice Westerberg och mig i Riks: