Hur ska man se på Annie Lööf och hennes tid som partiledare för Centerpartiet? Hur har Sverige utvecklats under hennes tid som minister och sedan som stöttepelare för socialdemokratiska regeringar?

I en svidande analys i Riks går Richard Sörman igenom hennes elva år som ledande politiker i landet.

Annie Lööf sa i sitt avslutande tal på partiets extrastämma att hon var stolt över det hon gjort och citerade en beundrare som ansett henne ”stå pall”.

– Att idealen var orealistiska, missriktade och direkt skadliga verkar inte spela någon roll, vare sig för Annie Lööf eller hennes devota anhängare, säger Richard Sörman.

Se hela analysen i Riks: