I både sociala medier och gammelmedia har regeringsledamöterna hånats för att de inte framträtt i vanliga strikta kostymer, utan i tjocka täckjackor. Varför? Det var ju bara roligt att de vågade göra avsteg från det trista internationella protokollet.

KOMMENTAR. Ja, jag tycker det var kul att se regeringen i riktiga vinterkläder när de hade toppmöte i Kiruna med EU-kommissionen. Dels brukar det vara riktigt kallt i Lappland så här års. Dels var det ett bra fototillfälle att visa att man inte var i sina gamla vanliga kontor i huvudstaden, utan norr om polcirkeln. Den som varit ute i -40 vet att det gäller att klä på sig. Och även om det vid tillfället bara var någon enstaka minusgrad, är det klokt att klä på sig.

Varför hånas avsteg från trist protokoll?

Framför allt var det kul att se politiker i något annat än grå eller mörka kostymer.

Men det är ingen hejd på hånandet i olika medier av att regeringen visat sig i tjocka täckjackor.

Jämför med ett slumpvis gruppfoto i EU-sammanhang. Visst är det befriande med det övre fotot som avviker från det trista protokollet i den undre bilden?

Självklart visste de i den övre bilden att de tog i – det sker med glimten i ögat. Man vågar visa lite distans till de annars så strikta uppträdandena i internationella sammanhang.

Men av någon anledning har tyckarkollektivet här hemma i Sverige ofta ett behov av att slå ned på varje liten avvikelse från det förutsägbara.

Det är som om många inte klarar av något annat än den vanliga lunken. Som om variation i politikens värld är ett hot mot vad deras små hjärnor klarar av att processa.

Internationell enformighet

Skälet till det så strömlinjeformade agerandet i internationella sammanhang beror på att man inte vill att fokus ska hamna fel. Så lite som möjligt ska handla om något annat än det man ska samtala om. Och man vill inte blåsa upp skillnader mellan olika kulturer eller skapa avstånd mellan olika aktörer från olika håll i Europa eller världen.

Det är säkert riktigt att göra så. Men det blir så erbarmligt enformigt!

Vår värld består av olika kulturer och traditioner. Vi borde värna dem. De skapar identitet. Känsla av att höra hemma någonstans. Trygghet. Ja, i Sverige brukar kulturer respekteras. Mer ju längre bort de kommer ifrån. Och med ett undantag: den egna.

Kanske är det därför så många hånar svenska regeringens klädval under fototillfället under toppmötet i Kiruna. Det påminner om den svenska informella attityden, frånvaron av hierarkisk hållning. Ministrar som agerar med svenska kulturella tendenser?!!! Det kan icke tillåtas.

Skitsak men ändå inte

Jo, jag vet att jag inte borde härja om en småsak som ministrars klädval eller mediereaktioner på det. Men samtidigt säger det något om attityderna här och nu. Det finns en ogin atmosfär där folk ska tryckas ned och hudflängas så fort man får minsta chans till det. Att se glimten i ögat, de komiska kontrasterna som kan lätta upp stämningen, tycks inte ligga i tiden.

Men välfärd handlar inte bara om det materiella, utan om hur vi mår och hur vi hanterar svårigheterna i vår tid. Och de är stora. Att då vara hånfull och nedlåtande, hjälper inte till.