Viktigaste förklaringen till den ökade kriminaliteten i Sverige är att halva landet månar om, tycker synd om och försvarar brottslingar. Vänsterns gråtmildhet ger dem moraliskt frisedel att begå brott.

Frågan i rubriken är hämtad från konservativa Nya Wermlands-Tidningen. Henrik Barvå skriver i ledare:

”Inom vänstern finns det en självbild om att man försvarar de försvarslösa. De minsta i samhället skall åtminstone kunna lita på vänstern. Men är det sant? Det tycks snarare som att vänstern lägger sin sympati hos de oförsvarbara.”

Empati för mördare

Här i Samtiden försitter jag inget tillfälle att upprepa det S-politruken Dan Eliasson framförde som rikspolischef när han skulle kommentera att en kvinna blivit ihjälhuggen med kniv på en flyktingmottagning: ”Vilka omständigheter har den killen växt upp under, vad är det för trauman han bär med sig?”

Barvå återger också citatet och frågar: ”Varför kände [Eliasson] sådan empati för denna mördare?”

Ja, för oss som är konservativa och tycker moral och konsekvenser är viktiga är det obegripligt hur vänstern månar mer om förövarna än om de som drabbas av våldet.

Orwell: vänstern beundrar rå styrka

Men George Orwell är den jag tycker kommit närmast en förklaring. Orwell var själv vänster och efter andra världskriget funderade han på varför så många av hans vänstervänner i Frankrike blivit nazistiska sympatisörer under ockupationen. Han skrev att de ”i hemlighet bär på en beundran för rå styrka och framgångsrik brutalitet”.

Vänstern bygger inte politik på logik, utan på känslor och vilja till makt över andra. Då blir de som tar det man vill ha genom brutal styrka beundransvärda.

I världshistorien är det vänsterregimer som skapat de mest blodiga regimerna. Mao och Stalin dödade fler människor än Hitler. Och i Kambodja dödade Pol Pot en tredjedel av landets befolkning.

Sverige byggde länge sin politik på logik, rationalitet och fakta. Det var statliga utredningar som skapade välfärdsstaten. Men i vår tid tar känslor allt mer över den politiska arenan. Att känslor och beundran för rå styrka är väsentliga delar av vänstern är då viktigt att ha i minnet.

Beredskap att möta vänsterns känslostormar

Det betyder inte att icke-socialister ska släppa logik och rationalitet för att möta känslostyrda, postmodernistiska villfarelser. Men vi måste vara mentalt införstådda med att det är så motståndarna fungerar. Och inte bli skraja, rädda och retirera. Det svensk borgerlighet varit experter på.

De som står på stabil grund, med verklighetsförankrad politik, besegrar känslostormarna från vänster så länge man står pall och inte ryggar tillbaka. Första testet är om den nya regeringen förmår se brottslingar som ansvariga för sina handlingar, för vilka de ska få ta konsekvenserna av genom hårdare straff.

Kriminalpolitiken är inte enbart en fråga om kriminella, det är ett test på om konservativa och liberaler förmår driva igenom ett återupprättande av samhällskontraktet, som ska skydda och trygga den stora skötsamma befolkningen från kriminalitet.