Regeringen ändrar lagarna så att ny kärnkraft kan byggas på fler platser i landet. Nu visar enkät att var femte kommun är öppnar för ny kärnkraft på egen mark, nu när det blir fritt fram att bygga ny elproduktion.

TT har i en enkät frågat samtliga 290 kommuner: ”Kan ni tänka er att bygga kärnkraft i er kommun?”

Av de kommuner som svarat svarar 18 procent ja.

– Vi behöver stabil elkraft, vi har ju mycket vindkraft här uppe, säger kommunstyrelseordförande i Ljusdal Pernilla Färlin (M).

20 av 24 ja-svar kommer från kommuner som på något vis styrs av en koalition av de mest kärnkraftsvänliga partierna M, KD, L och SD.

Fler geografiska platser möjliga

Det är känt sedan tidigare att kärnkraftsreaktorer, både stora och de nya små modulära reaktorer (SMR), krävs stabil tillgång till kylvatten. De större är alla byggda vid havet. De mindre kan också byggas vid en älv eller större sjö.

Men de allra minsta reaktorerna som nu skulle kunna byggas, med en effekt om ett fåtal megawatt och som även är avsedda för värmeproduktion, kan däremot byggas med kylbassäng och kyltorn eller endast med luftkylning, och då blir placeringen betydligt mer flexibel, enligt Carl Berglöf, expert på kärnkraft vid Energiföretagen. Det öppnar för placering av kärnkraft i många kommuner som tidigare inte kommit i fråga.

Två ja från Vänern

– Ska vi bygga kärnkraft, så är det de bäst lämpade kommunerna som det bör byggas i. Vi har ett helhetsansvar i Sverige, säger Lars Nilsson, socialdemokratisk kommunstyrelseordförande i Kristinehamn invid Vänern.

Frågan har inte varit uppe till diskussion i kommunen, så han svarar principiellt.

De flesta kommuner som svarat ja finns i södra Sverige, där också bristen på el är som störst.