Från vänstersidan blåser man till strid om vems felet är att hushållen nu får betala hutlöst höga elpriser. Men orsaken är de tre förnekelser om elproduktionen som vänstern bär på i strid med tydliga fakta.

I ett inslag i Riks går jag och Daniella Hansson igenom hur framför allt S- och MP-regeringen förstört det en gång så robusta svenska elsystemet.

1. Förnekar politisk styrning
– man skyller på ”marknaden”, men både egna uttalanden och riksdagsbeslut visar hur politiken styrts för att lägga ner flera kärnkraftsreaktorer i förtid.

2. Förnekar elbrist
– man hänvisar till att Sverige exporterar el, men glömmer att överskott ena dagen inte hjälper när det är underskott nästa.

3. Förnekar försvagat elsystem
– man blundar för att avsaknaden av planerbar elproduktion innebär att vi eldar olja som aldrig förr.

Se inslaget i Riks: