Som vanligt är indignationen stor i muslimska länder. De vill som vanligt krossa de västerländska värderingarna. Så var det efter Muhammedteckningarna i Jyllands-Posten 2005. Så är det gång på gång efter teckningar i franske Charlie Hebdo. Så är det nu efter koranbränning utanför turkiska ambassaden i Stockholm.

Frågan är om västvärlden vill behålla de upplysningens traditioner som givit oss välstånd och utveckling. Eller om vi ska underkasta oss dom som lever i fattigdom, diktatur och elände.

Varför lyssna på dem som skriker högst?

I vår tid finns en för mig obegriplig vilja att låta dem styra som skriker och gapar högst. All denna galna ”canceling”-kultur där människor ska bojkottas, sparkas och förvisas för minsta avsteg från vad vänstern anser är politiskt korrekt får på ett märkligt sätt ta makten över samhällsdebatten.

Varför?

De är dårar som inte tolererar att andra tycker annorlunda än dem själva. De bär på svårt totalitära tankemönster som är farliga för demokratin. Nästa steg är ju att låsa in oliktänkande. Straffa dem.

Jag tror att vänstern blivit smittad av de muslimska ländernas indignationsnumren där det förväntas att man måste gapa, skrika, skjuta i luften och på andra primitiva sätt ge uttryck för sin upprördhet.

Inget är viktigare än yttrandefriheten

Detta är ingenting vi ska ta efter. Vi i Sverige och väst måste hävda våra värderingar. Och ingen värdering är viktigare än yttrandefriheten.

Allt börjar och slutar med den. Utan yttrandefrihet är demokratin också avskaffad. Det går inte hålla fria val om det inte tillåts en fri och öppen debatt.

I ett inslag i Sveriges Radio nu på morgonen intervjuas fransmannen Christophe Deloire som är ledare för Reportrar Utan Gränser. Han påpekar att reaktionerna i muslimska länder efter koranbränningen i Stockholm liknar attacker mot Frankrike senaste tiden. ”Våra demokratier får inte låta sig pressas att till exempel ändra lagar efter regimers normer”, säger Deloire.

Han har naturligtvis helt rätt.

Vi får inte darra på manschetterna. Hur mycket det än skriks och gapas. Inte heller hot om bojkotter får rucka på våra värderingar. Hot ska inte gå hem.

Yttrandefrihet är diktaturers värsta fiende

För den som tvivlar på att yttrandefrihet är så viktig bör studera historien. Förtryck börjar alltid med att du inte längre får säga vad du tycker. Titta bara på Ryssland. Så fort glasnost (öppenhet) och perestrojka (förnyelse) började tillämpas från Moskva, vacklade och föll sovjetkommunismen samman i slutet av 1980-talet.

Och hur har Putin skaffat sig diktatorisk makt? Genom att steg för steg avskaffade öppenheten. Och så är det: Ingen diktatur överlever med yttrandefrihet. Den är garanten för att slippa förtryck.

Paradox att islamist har veto i Nato

Genom Sveriges ansökan om inträde i försvarsalliansen Nato har paradoxalt nog en galen islamist fått vetorätt. Vår ansökan ger Erdogan en maktposition han utnyttjar maximalt.

Men Sverige får aldrig acceptera hans krav. Några kompromisser med Turkiet kan inte ske, utöver det som avhandlas i memorandum från förra året.

Vi ska försvara vår yttrandefrihet till varje pris. Nato får förstå att Sverige aldrig kommer att låta Erdogan styra över vårt land. Det är upp till övriga Natoländer att avgöra vad de prioriterar.

Sverige är redo att gå med i alliansen, men aldrig ge avkall på våra västerländska värderingar.

*

P.S.

Här bränns en Schweizisk flagga i protest mot Sverige. Hur är det med begåvningsnivån hos islamisterna?