Om ordning i det svenska samhället ska kunna återskapas måste polisen vara fruktad av de kriminella. Polisen måste ta till våld i mötet med unga med dominansbeteende. Polisen måste bli vass i allt från underrättelsearbete till snabbt kriminaltekniskt utredningsarbete.

I vänstermedier ser man bara ett sätt att möte det eskalerande våldet: ”prata, prata, prata”. Detta är ren galenskap av flera skäl. Just detta ”lågaffektivt bemötande” är ju ett avgörande skäl till att våldet kunnat explodera. När samhället inte griper in, inte stoppar, inte hindrar de våldsbenägna, utan bara pratar med gängkriminella och ber dem inte bråka, tappar samhället all respekt hos dessa våldsbenägna individer.

Pratet ger ju istället dessa individer indikationen att det är fritt fram, att det inte blir några påföljder av att använda våld för att skaffa sig prestige, status och pengar.

Begår grova brott trots att polis finns nära

I Dagens Nyheter noterar man idag att den senaste veckans många bombningar mot flerfamiljshus och två dödsskjutningar att gärningarna skett trots att polis funnits ”mycket nära brottsplatsen och vid åtminstone ett tillfälle hörde patrullen till och med skotten”.

Enligt tidningen tolkas detta inom polisen som ett tecken på att gärningsmännen inte ens drar sig för att slå till när polis är i närheten.

– Vissa av de här mycket unga utförarna gör det för att stiga i graderna och det behöver inte ens vara inom det egna nätverket, utan för pengarna och statusen. Andra är sannolikt mer rädda för konsekvenserna om de inte gör som de blivit tillsagda, än för att åka fast, säger en polis med lång erfarenhet av att arbeta mot grov våldsbrottslighet till tidningen.

Svensk polisen är impotent, ofarlig som en pensionär

Här finns ett viktigt svar på varför våldet i Sverige förvärras: De kriminella är inte rädda för polisen.

Svensk polis lyckas inte ta fast gärningsmännen bakom skjutningarna och morden. Många mord är ouppklarade, vilket betyder att mördarna inte bara går fria, utan höjer sin status avsevärt. De kan fortsätta begå brott och andra i gängmiljöerna ”ser upp till” eller är rädda för dessa mördare som går fria.

Och man är inte heller rädd för de poliser man möter i förorterna. De är impotenta till den grad att de låter sig bli förnedrade genom att bli utskällda och hotade – utan att poliserna agerar. Mängder av sådana förnedrande scener finns dokumenterade i sociala medier. Det ”lågaffektiva bemötandet” ger näring åt gängens uppfattning att det är dom som bestämmer i Sverige. Polisen är bara statister som fegt tittar på, utan att ha någon makt att stoppa kriminaliteten.

Polisen vågar inte ta till det enda som dessa kretsar förstår – våld. Våld till dess man dominerar den andre. Det är ett rent djuriskt beteende. Men vill Sverige att polisen ska kontrollera gator och torg, då måste polisen också tillgripa det våld som krävs för att kunna vara herre på täppan.

Och då inte bara i teoretisk mening, utan i gängmedlemmarnas medvetande. Jag vet att polisen brukar säga att man inte ingriper direkt, utan samlar bevis för att kunna gripa en våldsam person senare. Men det passiva beteendet tolkas också som att polisen är fega kräk som inte vågar möta gängen. Det stärker också gängens känsla av seger, dominans och att de ser sig som vinnare. Vilket gör dem än djärvare.

Vi saknar polis med stake

Det Sverige saknar är en poliskår med stake – som vågar ta sig an kriminellas våldskapital och bryta sönder det. ”Gängen ska krossas”, sa Stefan Löfven (S) och Morgan Johansson (S). Men de gav inte polisen några mandat att göra det.

Den nya regeringen måste ge polisen uppdraget att slå ner och bokstavligen krossa dessa gäng. Med det våld som krävs.

Det kan ske stegvis. Första steget är att inte tillåta dominansbeteende i polisens närvaro. Varje individ som börjar skrika eller käfta mot en polis ska omedelbart brytas ner på marken och med handfängsel föras till arrest.

Viktigaste steget i att göra polisen potent är att ge dem högklassig och omedelbar kriminalteknisk uppbackning. Fingeravtryck och annan bevisning ska analyseras omedelbart. Inom timmar ska polisen i allvarliga brottsfall få tillbaka användbar fakta. I Danmark kunde dubbelmord utfört av Rinkebynissar klaras upp inom två veckor, mycket tack vare en betydligt effektivare kriminalteknisk organisation i Danmark än den som finns i Sverige.

Rensa ut flummet från polisorganisationen

Positivt är att de flesta poliser vill göra ett effektivt arbete, men hindras av inkompetenta chefer. Vi såg det senast under korankravallerna. Då ville polismännen på gatan gå till motattack mot pöbeln, men fick order om att backa av inkompetenta chefer inom poliskåren. Då skapades det verkliga kaoset. Polisen vek återigen ned sig enligt den flummiga vänsteridén om ”lågaffektivt bemötande”.

Detta vänsterflum måste rensas ur polisens arbetsmetoder.

Regeringen måste se till att granska alla polischefer och utan tvekan flytta på dem som inte håller måttet. Förmodligen skulle en ny rikspolischef med lång erfarenhet från utlandet kunna höja moralen inom poliskåren. Det är handling och resultat som ska gälla, inte att göra så små ringar på vattnet som möjligt.

Polisen ska ha kontroll på gator och torg

En omläggning av detta slag kommer inte att ske utan svårigheter. Blod kan komma att flyta. Men som ett gammalt ordspråk lyder: ”Bättre en ände med förskräckelse än en förskräckelse utan ände.”

Detta bör en ny polisledning vara tydlig med, så att vänstermediernas attacker mot att sätta dit de våldskriminella (”vad har de stackarna inte varit med om”-mantrat) faller platt på hälleberget i den allmänna opinionen

Sker detta, då kan den växande cancersvulst som klan- och gängkriminaliteten utgör faktiskt elimineras.