Vindkraft har av någon anledning fått ett romantiskt skimmer över sig hos landets flesta partier. Den anses ren och naturlig. Vilket är långtifrån sant. Det bevisas av att samerna nu vänder sig emot den miljöförstörande vindkraften och hellre ser mer kärnkraft.

KOMMENTAR. Jag vet inte om det är de vackra fotografier man kan ta på vindkraftsnurror som gjort så många politiker kära i vindkraft. Bilderna suggererar fram en chimär av att den så rena och osynliga vinden som drar fram över skog och mark kan bli energi.

Men vindkraft är smutsig. Riktigt, riktigt smutsig.

Själv har jag aldrig trott på vindkraft. Inför kärnkraftsomröstningen 1980 trodde jag att solenergi snart kunde ge oss all den el vi behövde och mer därtill. Den mängd energi solen träffar jordskorpan med, även när det är mulet och kallt, är enorm. Det räcker att vi lyckas fånga upp en bråkdel av den, så har vi mer än vad mänskligheten behöver av elektricitet.

Så har det inte blivit. Solenergi är fortfarande outvecklad. Istället har fokus hamnat på en medeltida energikälla: vinden. Väderkvarnar. Det är lågteknologi. Är det medeltida metoder som ska rädda miljön?

Nej. Vindkraften är enormt miljöförstörande i förhållande till vad den ger.

Förstör enorma ytor land och hav

Sametingets ordförande Håkan Jonson pekar för SVT på en skadlig effekt: Vindkraften kräver enorma arealer eftersom snurrorna inte kan stå nära varandra. Därmed skapar vindkraften problem för rennäringen. De stora vindkraftparkerna som byggts på renbetesmark tar upp stora naturområden. Om Håkan Jonsson får välja mellan vindkraft och kärnkraft så är valet givet.

– I förhållande till vindkraft så ger 1-3 kärnkraftverk betydligt mindre avtryck än om vi ska ha vindkraftverk på i stort sett varje berg i norra Sverige, säger Håkan Jonsson.

Vindkraft dränker havet i betong

Även den i vänsterkretsar så populära havsbaserade vindkraften är enormt skadlig för miljön. Minns ni striden om Öresundsbron? Då hävdade miljöaktivister att de pelare som bron byggdes på skulle förstöra livet i Östersjön. Men antalet bropelare är ju en bagatell jämfört med alla de betongpelare som krävs för att bygga en vindkraftspark till havs. Dessa pelare kommer ju dessutom att stå i många rader och därmed ödelägga flera kvadratkilometer stora havsbottnar.

Men då är det inga gröna miljövänner som protesterar!

Varför är man emot att dumpa små mängder med betong i havet för brobyggen eller annan mänsklig aktivitet, men förespråkar att dumpa enorma mängder betong i havet för att bygga vindkraft?

Primitivt opålitlig

Vindkraften är ju medeltida, ja, ännu äldre. Därför är den också primitiv och opålitlig. Om det blåser för lite – eller för mycket – ger vindsnurrorna ingen energi alls. Om det blir kallt kan vindsnurrorna frysa. Då krävs att helikoptrar flyger över dem och dumpar kylarvätska över dem för att få maskineriet att starta. Hur mycket energi, miljöpåverkan och kostnader drar inte sådana underhållsaktiviteter?

Flera snurror har ju också havererat efter kort tid. Vilken livslängd har dessa produkter? Hur väl stämmer de glorifierade politiska beräkningarna med verkligheten?

Det skulle inte förvåna mig om det snart kommer utvärderingar som visar att vindsnurrorna under sin livstid ger betydligt mindre energi än vad som sades inför byggandet. Det skulle betyda att elen från vindkraft är betydligt dyrare än vad som sägs, och att miljöskadorna långt värre per kWh än i de glättade beräkningarna.

Lyssna på samerna

Det är ett riskfyllt projekt att satsa på stora vindkraftsparker. Både ekonomiskt och miljömässigt. Hur ska den mark och den havsbotten som belagts med tusentals ton betong återställas? Kärnkraften betalar extra skatt för avfallshantering och lagring, men vindkraften kommer undan från att fondera medel för att städa upp kvadratkilometer stora områden från betong.

Nej, lyssna på samerna. ”Hellre kärnkraftverk än vindsnurror”, summerar SVT budskapet från Sametingets ordförande.