Nu ska det bli möjligt att bygga ny kärnkraft. Och lättare. På morgonens pressträff med statsministern och miljöministern lyftes flera lagförslag fram för att vända avveckling till utveckling.

Flera lagändringar föreslås:

  • Tar bort förbud i lagen mot fler än tio reaktorer
  • Tar bort förbud mot att bygga reaktorer på nya platser
  • Kortar tillståndsprocesserna – en myndighet

Statsminister Ulf Kristersson (M) poängterade att Danmark har kortare tillståndsprocesser när det gäller ny energiproduktion och att det är viktigt att byråkratin förenklas i Sverige. Nu ska endast en myndighet få vara part i ett tillståndsärende enligt Miljöbalken.

Många åtgärder för mer elproduktion

Journalisterna påpekade att det tar lång tid att bygga kärnkraft och att Sverige behöver mer energi på kort sikt. På det svarade statsministern att de nu framlagda förslagen inte är de enda.

Andra åtgärder för att öka kapaciteten nu:

  • Pausar vattenkraftsomprövningen
  • Upphandlar ny kraftproduktion för Svenska Kraftnät
  • Slopad skatt på kraftvärme

Det är alltså mycket av den rödgröna politiken som nu rullas tillbaka.

Politisk enighet över blockgränserna?

Journalister ställde också frågor kring trovärdigheten. Kristersson menade att de nya lagförslagen ger signalen till marknaden att det är okej och positivt att investera i ny kärnkraft.

Men risken finns ju att en S-regering återkommer efter nästa val och för att få makten måste lova MP att återställa den rödgröna politiken om 100 procent förnybar el. S kommer att ge bort vad som helst för att få regeringsmakten tillbaka.

Hur ska marknaden se på den risken? Kristersson menade att det finns ingen anledning att sträva efter enighet utan att ha ett tydligt innehåll. Han syftade på den gamla energiuppgörelsen med tre borgerliga partier, S och MP.

Men om S är villig att gå i samma riktning som regeringen är Kristersson villig att sträva efter enighet.