Av interna dokument som SVT Nyheter kommit över framgår hur justitieminister Gunnar Strömmer (M) pressar polisledningen med krav om att åstadkomma mer.

KOMMENTAR. Den våldsvåg med skjutningar och sprängningar som skiljer ut Sverige från övriga Europa fortsätter. Klan- och gängkriminaliteten härjar fritt. Man anlitar ”barnsoldater” – ett fenomen vanligt i failed states i Afrika – för att transportera skjutvapen och droger.

Är Sverige på väg att bli en failed state? Att ens frågan kan ställas visar hur allvarlig utvecklingen är.

Och våldsvågen fick ny kraft under storhelgerna. Skjutningar och sprängningar sker nu nästan dagligen.

Regeringen kräver resultat

Justitieministern har kallat polisledningen till veckovisa möten där kraven skärpts.

”Regeringen förväntar sig kraftfulla åtgärder från Polismyndighetens sida”, står det i minnesanteckningarna från ett möte den 5 januari som SVT tagit del av.

– Med fler resurser och fler verktyg så växer också förväntningarna på bättre resultat och högre effektivitet, säger Gunnar Strömmer.

De veckovisa mötena har sedan en tid dessutom kompletterats med dagliga avstämningar på tjänstemannanivå på grund av våldsspiralen i Stockholm.

Men händer något?

Polisledningen tycks inte förmögen att växla upp. Enskilda poliser berättar om att den olycksaliga ”pinnjakten” är tillbaka inom polisen som ett sätt att visa att man gör något.

– Vi har varit noga med att vi inte ska tillbaka till en pinnjakt. En trafikförseelse ska inte vara lika mycket värd som en hovrättsdom i ett mord, säger justitieministern.

Lär av Abraham Lincoln

När inbördeskriget i USA bröt ut mellan nord och syd, hade sydsidan en briljant militär ledare i Robert E Lee, medan president Abraham Lincons nordsida, trots betydligt större armé och mångdubbla resurser, hela tiden hamnade på defensiven. Problemet var dåligt ledarskap. Lincoln blev tvungen att byta ut högste befälhavaren flera gånger under brinnande krig, innan han hittade rätt ledare: Winfield Scott (-1861), George McClellan (1861-62), vakant mars-juli 1862, Henry Halleck (1862-64), Ulysses S. Grant (1864-).

Jag nämner detta eftersom vi i Sverige gärna bagatelliserar både vikten av ett kompetent ledarskap och den enskilde personens betydelse. Vi har en socialistisk åkomma att alltid tolka verksamheter som om de utgörs av ett anonymt kollektiv – alla sägs vara ansvariga, alltså ingen. Det är sant att en organisation inte fungerar om inte alla gör sitt jobb väl, men för att detta ska ske behövs ett ledarskap som både kan inspirera, förändra och ställa höga krav.

Svensk polis är i krig med gäng/klaner

Svensk polis har ett krig att vinna mot en växande brottslighet som blir allt djärvare och lägger under sig allt större del av det svenska samhället. I Göteborg kontrollerar gängen delar av kommunen. Rapporter visar att kommunanställda inte vågar rapportera att kriminella lagrar vapen i kommunens lokaler.

Barnsoldaterna är ett symptom på att Sverige börjar bli som ett underutvecklat afrikanskt land utan fungerande statsmakt.

Då krävs en poliskår som är stark, smart, uthållig och envis. Det kräver en ledare som kan ingjuta moral i kåren. Utan rätt attityd, spelar det ingen roll hur många miljarder regeringen lägger på polisen. De kommer ändå att gå undan, där de borde kliva fram.

Likt Lincoln måste Gunnar Strömmer hitta den rätta ledningen för poliskåren.