Självklart ska inte privatpersoners elkonsumtion bli offentlig uppgift. Ingen ansöker om elstödet. Alla hade säkert föredragit lägre elräkningar från början. Därför finns ingen anledning att offentliggöra återbetalningen.

Det är märkligt att oppositionen nu vill offentliggöra utbetalningar från staten till privatpersoner. Man får en känsla av att vänstern vill kunna få bränsle till att hänga ut och håna privatpersoner man ogillar. Eller så handlar det kanske om den så ofta närvarande nyfikenhet om hur grannarnas ekonomi ser ut.

Offentliggöra alla bidrag till enskilda?

Min första fråga blir: Varför kräver man i så fall inte att också listor publiceras om alla som söker och erhåller försörjningsstöd (socialbidrag)? Kring detta finns idag sekretess.

Om statliga utbetalningar till enskilda ska offentliggöras borde man ju börja med dem som själva aktivt ansöker om pengar från det offentliga. De får ju då i förväg klart för sig vid ansökanstillfället att det man gör blir offentligt för alla att gotta sig i.

Elstödet ska ju tvärtom utbetalas utan ansökan, det behandlas som en sorts återbetalning. Lika lite som elräkningar från elbolag är offentliga handlingar borde återbetalningen vara det.

Orsaken till elstöd är galen energipolitik

Och vi bör ju konstatera att hela ärendet med elstöd antyder att Sverige blivit rena bananrepubliken, när staten måste betala tillbaka tiotals miljarder kronor till hushållen, därför att de betalat för mycket i skatt och avgift för sin elkonsumtion. Hela hanteringen visar hur inkompetent stat och politik numera är.

Grundfelet är avvecklingen av planerbar kärnkraften – utan att ersättning kommit i dess ställe – som skapat kaos i elsystemet.

Detta är inte hushållens fel. Det är politikens.