Stockholmspolisen höll presskonferens vid lunchtid om de närmast dagliga skjutningarna och sprängningarna i Stockholm som skett sedan 25 december.

”Vi har ett extremt läge”, säger tillförordnade polisregionchefen Mattias Andersson. ”Vi ska bryta den här våldstrappan som vi ser framför oss”.

Kommenderingschefen Hanna Paradis  påpekade att häften av de som deltar i kriminaliteten är under 18 år. Hon sa också att unga numera tvingas genomföra brott under hot om att de dödas om de inte utför brotten.

Sverige faller handlöst ner i anarki

Jag lider med de poliser som arbetar för fullt, men presskonferensen gav mig ingen som helst anledning att hoppas att kriminaliteten skulle avta. Polisen har redan hundratals mord- och mordförsöksutredningar som är öppna, olösta. Närmare bestämt 370 bara i Stockholm.

Högarna över ouppklarade brott blir bara högre och högre. Allt färre brott utreds. Chansen att åka fast blir allt mindre ju fler brotten blir.

Det är rena julafton för kriminella – varje dag.

Mentaliteten ”saft och bulle” är inte avfärdad

För att bryta den här utvecklingen krävs en helt annan mentalitet. Politiken måste ge rättsstaten helt – helt! – andra direktiv och möjligheter.

Fortfarande regerar vänsterkriminologiska påhitt som rättesnöre för polisen, ”lågaffektivt bemötande”. Eller som det brukar heta i vardagligt tal ”saft och bulle”, alltså att polisen bara får försöka prata de kriminella tillrätta. Polisen ska fortsatt låta sig utsättas för hån och bli beordrade av gängen hur de får agera i de förorter där klaner och gäng styr.

Om poliser skulle agerar mer kraftfullt och bryta ner dem med dominansbeteende på backen, sätta handklovar på dem och ta dem till arresten, blir de förmodligen avskedade.

Regeringen måste visa ledarskap

Det räcker inte med att ”bryta den akuta fasen”, det som polisregionchefen vid pressträffen hade som mål. Det är vad polisen i bästa fall klarar av.

Men politiken – regeringen – behöver offentligt tala om att det är slut med ”lågaffektivt bemötande”. Polisen ska ta kontrollen över gator och torg med det våld som krävs. Punkt slut.

Presskonferensen gav exempel på vad som händer när polisen inte för ingripa. Nu blir unga dödshotade om de inte utför order, som att sätta ut bomber i entréer.

Skälet att sådana dödshot blir potenta är ju att polisen inte räkas. Polisen finns inte. De här unga är helt utlämnade till klaner och gäng. Den svenska rättsstaten sviker dessa unga på ett fruktansvärt sätt.

Polisen måste ta till det våld som krävs för att, bland annat, de hotade ungdomarna ska ha tilltro till att det inte är gängen som styr i Sverige.

*

Se också klipp ur Morgongänget i Riks: