Åklagare larmar om att polisen inte klarar av alla utredningar av grova våldsbrott som skjutningar och sprängningar. Regeringen måste vidta extraordinära åtgärder för att få tillbaka kompetent personal.

Polisen i Stockholm håller just nu på att utreda en rad grova gängrelaterade brott som inträffade under jul- och nyårshelgerna. Kammaråklagare Alexandra Bittner, som utreder dödsskjutningen i Rinkeby på juldagen, säger till SVT att polisens resursbrist ställer till problem.

– Det här är någonting som vi åklagare börjar se i flera utredningar. Vi ser på en bred front att det här är ett problem, säger hon.

Hon pekar på att arbetsbelastningen för erfarna utredare är hög, att alla inte orkar stanna kvar och beskriver situationen som ”exceptionell”.

Extremt pressad

Enligt uppgifter till Aftonbladet är polisen extremt pressad efter den senaste tidens våldsspiral och därför har extrapersonal från andra delar av landet kallats in.

Våldsdåden slukar mycket av polisens resurser, vilket innebär att andra brottsutredningar får läggas på is.

– Man fördelar personal så gott det går, men det är många ärenden som måste läggas på hög nu, säger en källa till tidningen.

Enligt SvD har poliser från bland annat region Bergslagen och region Väst tagits in. Man vill inte gå in på hur många poliser som flyttats till Stockholm, men polisens kommenderingschef har tidigare sagt till SvD att man har tillgång till 180 poliser i en nationell förstärkningsorganisation.

Regeringen måste agera

Justitieminister Gunnar Strömmer meddelar Aftonbladet via pressekreterare att mötena mellan ministern och polisledningen blivit tätare. ”Som justitieministern meddelade före jul ska det varje vecka genomföras ett möte mellan justitiedepartementet och polisen där polisens kärnuppdrag följs upp, däribland arbetet mot den grova organiserade brottsligheten”.

Ja, detta är första steget. Att de ytterst ansvarig blir insatta i den akuta situationen. Men regeringen måste sedan gå till handling. Det är svårt att återupprätta en polisorganisation som under mer än ett årtionde misshandlats grovt av två tidigare justitieministrar, Morgan Johansson (S) och Beatrice Ask (M).

Men vissa åtgärder går att vidta omedelbart: Se till att erbjuda goda villkor till den stora mängd kompetenta och erfarna poliser som slutat, för att få dem att komma tillbaka. Om så tillfälligt. Också befintlig erfaren personal måste ges kompensation för den hårda belastningen. Detsamma gäller kriminaltekniker som det uppenbarligen råder stor brist på.

Regeringen i Sverige ska inte lägga sig i hur myndigheter utövar sitt uppdrag, men här gäller det att snabbt få fram åtgärder som stärker polisens utredningsarbete. För att följa lagar och praxis räcker det med att dessa förslag framförs från rikspolischefen, så kan regeringen omedelbart bevilja de resurser som krävs.

Svenska rättssystemet står inför ett sammanbrott. Regeringen måste agera. Inte snacka, utan visa konkret handlingskraft. Politiker underskattar grovt hur mycket visad handlingskraft betyder för att stärka moralen hos dem som sköter det dagliga arbetet. Här har den nya regeringen ett utmärkt tillfälle att visa att vi har ny ledning för landet.