Den nya regeringen lägger om politiken för biståndet. Det ska kunna användas som ett medel för att få stater att ta emot återvändande medborgare. Irak och Somalia är exempel på länder där biståndet kan villkoras.

Enligt uppgörelsen med Sverigedemokraterna i Tidöavtalet skall biståndet villkoras för att få länder att ta emot sina egna medborgare som utvisats från Sverige.

– Vi kommer att, på ett helt annat sätt än tidigare, fokusera på kvalitet och effektivitet, säger bistånds- och handelsminister Johan Forssell (M) till Svenska Dagbladet (betalvägg).

Nu ska biståndsmyndigheten Sida aktivt arbete med migration. Det handlar bland annat om att jobba för att öka återvändandet.

– Om de inte är intresserade av att göra det som de har en folkrättslig förpliktelse att göra, ta emot sina egna medborgaredå är det fullt rimligt att vi kan ställa krav på dem, säger Forssell.

Biståndsindustriella komplexet kritiskt

Metoden att villkora bistånd får kritik från det biståndsindustriella komplexet. Vi talar här om flera tiotals miljarder kronor som svenska skattebetalare varje år pumpar ut från Sverige till allehanda länder. De som tjänar pengar på det här miljardrullningen påstår att krav fungerar ”dåligt, om alls”.

Men biståndsministern ger svar på tal.

– Det finns många jag har noterat som tvärsäkert säger att det inte kommer att få någon effekt. Men frågan som infaller då är hur man kan veta det utan att ha försökt, slår Forssell fast.

Korruption och förskingring

Det är också viktigt att komma ihåg att godhet inte räcker för att nå nödställda. Bistånd är notoriskt ökänt för att omfatta utbredd korruption. I oberoende granskningar kritiseras ofta biståndshanteringen för att pengar hamnar i fel fickor och inte sällan göra större skada än nytta i mottagarländerna.

Denna mångmiljardrullning i bistånd var en av stötestenarna när de fyra samarbetspartierna skulle komma överens om regeringsbildningen. Sverigedemokraterna ville snabbt skära ner på budgeten, medan L och KD höll emot. Under de närmsta åren ska biståndet ligga fast på en hög nivå. Först inför budgeten 2026 kan volymen på biståndet ändras.

Fram till dess kan inriktningen på biståndet förändras. Det kan exempelvis användas för återvändande av migranter som inte ska eller vill vara en del av det svenska samhället.