Den som valberedningen föreslår att efterträda Annie Lööf som partiledare är Muharrem Demirok, ny riksdagsledamot från Linköping.

KOMMENTAR. Det definitiva valet sker på en extrainsatt partistämma den 2 februari i Helsingborg. 

Demirok är född 1976 i Huddinge men flyttade på 90-talet till Linköping där han blev partiaktiv 2004. Från 2009 och fram till valet i höstas var han kommunalråd där.

Demiroks familj kommer från Konyaregionen i centrala Turkiet. Han är gift och har barn.

Oförändrad linje?

I mångt och mycket förväntas Demirok stå bakom Annie Lööfs linje om ”den breda mitten”. Han har suttit i Lööfs innersta krets, verkställande utskottet och partistyrelsen. Men i en fråga signalerade han en kursändring.

– Det är uppenbart att vi har en position idag som gör att vi får frågor om vinstuttag i skolor. Där behövs en tydlig förflyttning, säger den nominerade partiledaren.

Om partiet blir mer kritisk mot friskolor kan det vara ett steg åt vänster, snarare än ett steg åt höger. Det kan vara en indikation på att Centerpartiet under Demirok kommer att fortsätta samarbeta med vänsterpartierna i riksdagen snarare än byta tillbaka till borgerliga sidan så som Nyamko Sabuni och Johan Pehrson gjort inom det andra ”januaripartiet” Liberalerna.

Kontroversiella tilltag

Demirok har gjort avtryck i svensk debatt på sociala medier. Han har attackerat ”äldre, privilegierade vita män” som han säger sig vara ”riktigt jävla trött på” (29 juli 2021).

Han har också givit stöd till böneutrop från moskéer (9 maj 2018).

Dessutom är han dömd två gånger för misshandel. Det var i hans ungdom, men då utförde han vad tingsrätten beskrev som oprovocerat våld mot andra personer.

*

Se inslag i Riks: