Under ett studiebesök i riksdagen började S-ledaren Magdalena Andersson hata SD inför en högstadieklass. Agerandet bryter mot riksdagsförvaltningens rekommendation om hur man ska uppträda vid skolbesök.

KOMMENTAR. Riksdagsledamoten Jakob Olofsgård (L) var mitt uppe i att visa en skolklass runt i riksdagshuset när de stötte på S-ledaren och hon stannade till.

– Både eleverna och jag blev glada att hon tog sig tiden med eleverna, säger Olofsgård till Expressen.

Men sedan började hon hata ett av riksdagspartiernas ungdomsförbund för att inte vara för demokati. Det skulle man inte engagera sig i, enligt Magdalena Andersson.

– I en minut pratade hon om att man inte skulle engagera sig i SD. Sen pekade hon på mig och sa att Liberalerna har valt att samarbeta med SD. Stämningen blev tryckt och sen gick Magdalena Andersson, säger han.

Ska avstå från partipolitik

I Riksdagsförvaltningens instruktioner om hur riksdagsledamöter ska agera när man guidar skolklasser i riksdagshuset står det: ”Sist men inte minst är besökets fokus ett samtal om demokrati och ditt uppdrag som folkvald. Undvik därför att lyfta fram ditt eget partis ståndpunkter i sakpolitiska frågor.”

När Expressen frågar Expressen om det är lämpligt att agera som hon gjorde inför 15-åringar, försvarar Andersson sitt uppförande.

– Det var utifrån demokratiresonemang som jag sa de här sakerna, hävdar den förre statsministern.

Skillnad mellan statsskick och partipolitik

Andersson kan uppenbart inte göra skillnad mellan sak och person, mellan information om vårt statsskick och partipropaganda. Det är en oerhörd brist för en ledare när denne tolka allt utifrån sitt personliga perspektiv. Det är en egocentrisk hållning som antyder allvarliga brister i förståelsen av politik och statsförvaltning.

Agerandet kan ju också vara ett tecken på hur desperat Socialdemokratin är nu när man inte har makten. Man gör allt, och drar sig inte för att försöka manipulerar barn, för att komma tillbaka till makten.

Det gör Socialdemokraterna till ett nyckfullt parti, eftersom man kommer att vara beredd att genomföra vilka åtgärder som helst bara det ger regeringsmakten tillbaka till S. Vi kan räkna med att Miljöpartiet kan ställa hur långtgående krav som helst efter valdagen 2026 om MP har mandaten som krävs för att ge statsministerposten till Socialdemokratin.