Sedan en lärare som tagit en bråkig elev i armen blivit avskedad har kritiken mot skolans sätt att använda ”lågaffektivt bemötande” fått skarp kritik, både av yrkesfolk och av medierna.

En lärare i Göteborg blev avskedad av kommunen sedan han tagit en elev som vägrade lyda i armen. Detta trots att eleven dödshotat läraren. Han skulle ändå ha använt lågaffektiva metoden, menar kommunen.

Aktuella rubriker: Om inte läraren bestämmer gör någon annan det (G-P), Hela Sverige lider av konflikträdsla (Expressen) och Den svenska skolan måste sluta med lågaffektivt bemötande (DN).

Hur galet detta är avslöjas i inslag i Riks: