Kriminalvården släpper dömda brottslingar på fri fot långt innan straffet är avtjänat. Detta på grund av platsbrist. ”Man hoppas på det bästa”.

Även farliga fångar som förnekats permission släpps nu ut till frivården eller öppna anstalter.

– Det här går emot alla principer och rutiner som vi haft tidigare. Vi tar mer risker nu, man ser mellan fingrarna, så är det bara, säger Carl-Henrik Karlsson kriminalvårdare på Kalmar anstalten till Expressen.

Allt fler intagna förflyttade från stängda anstalter till öppna. Eller släpps fria långt innan avtjänat straff, i det som på Kriminalvårdens språk kallas för ”särskild utslussning”. Antalet särskilda utslussningar har ökat med 15 procent 2021 och med ytterligare 9 procent 2022. 

Sedan två år tillbaka är detta en medveten strategi i Kriminalvården.

Stora risker

Nu varnar flera kriminalvårdare för att ledningen tar allt för stora risker och överger sin egen praxis.

Förut skedde frigången stegvis, genom att fångar fick visa att de klarade av större frihet genom att hantera permissioner.

– Men när man forcerar beslut och skyndar på dem på det här viset finns det inte chans att bedöma folk över tid. Och ju mindre tid vi har att bedöma folk desto större blir riskerna, säger en kriminalvårdare i Skåne till tidningen.