Kristerssons regering möter nu kritik för att man inte vågar utmana den socialdemokratiska miljöpolitiken som lägger en våt filt över all företagsutveckling i landet.

Tre företrädare för regeringen med statsminister Ulf Kristersson (M) i spetsen skrev häromdagen en debattartikel i DN om att nu väntar ”en ny politik som tar ett helhetsgrepp om klimatomställningen”.

Återanvänder Strandhälls retorik

Men i liberala Göteborgs-Posten riktas på ledarplats svidande kritik mot nya regeringen för att den mest tycks ägna sig åt ”politisk posering” som fortsätter tvinga ”medborgarna att gå i säck och aska”.

Ledarskribenten Per-Ola Olsson pekar på att man använder samma retorik som de föga trovärdiga S-ministrarna Annika Strandhäll (S) och Khashayar Farmanbar (S). Ja, de borgerliga ministrarna upprepar företrädarnas mantra om att vilja ”öka incitamenten” för kommunerna att säga ja till vindkraftsetableringar.

”Det är precis som med föregående regerings ambitioner, oklart om de ’ökade incitamenten’ för kommunerna att underkasta sig regeringens vilja består av hot eller mutor … Den regering som aktivt försöker minska lokalbefolkningens inflytande och öka det demokratiska underskottet får väldigt svårt att kalla processen legitim … Landsbygdens syfte är inte att betjäna staden.”

Utöver att likt papegojor upprepa Strandhälls prat, pekar G-P på att de borgerliga ministrarna talar om ”fri företagsamhet” och ”förenklade tillståndsprocesser”, men inte vågar nämna elefanten i rummet: miljölagstiftningen.

Borgerliga regeringen vågar inte utmana Miljöbalken

”Det är Miljöbalken och tillämpningen av den som komplicerar ansökningsprocesserna … Kritiken mot Miljöbalken har varit både omfattande och långvarig. Men när inte ens statsministern och ansvariga ministrar vågar nämna Miljöbalken vid namn är det föga troligt att de kommer genomföra det nödvändiga förbättringsarbetet, och reformera Miljöbalken från grunden. I stället får politiskt gångbara projekt som vindkraft en gräddfil”, menar Per-Ola Olsson.

Det är berättigade frågor. Svenska folket har valt en ny riksdagsmajoritet. Den ska inte fortsätta att köra på i Strandhälls och Farmanbars utomordentligt klantiga hjulspår.

Omläggning!

Den nya regeringen måste våga stå för att man kommer att lägga om politiken. Miljöbalken för Sverige tillbaka till grottstadiet. Ingenting får göras som stör Status Quo. Det är Miljöbalken som hotar kalkbrytningen på Gotland och därmed hundratusentals jobb i landet. Det är Miljöbalken som lägger hinder i vägen för att företag ska kunna satsa på nya verksamheter.

Domstolar och juridik kan inte avgöra det som är politiska avvägningar. Här har Miljöbalken blivit fullständigt felkonstruerad. Skälet är att tidigare regeringar har önskat slippa fatta kontroversiella beslut i miljöfrågor och därför fört över avgörandet till jurister i domstolar. Men de kan inte väga olika former av samhällsnytta mot varandra. Det är för detta vi har demokrati och valda politiker!

Och icke-socialistiska politiker vet att den bästa miljön får de länder som har god tillväxt och stark teknisk utveckling. Ingenstans är miljöproblemen så stora som i gamla socialiststater.

Jag vet inte om regeringen är så trångsynt som Per-Ola Olsson misstänker. Det är trots allt bara en första debattartikel i media. Men han har rätt i att det är illavarslande att den nya regeringen låter precis som den förra.