Justitieutskottets ordförande Richard Jomshof har intevjuats om vad politiker får säga om domstolarnas beslut och om polisens mörkande av orsakerna till det ökande våldet.

I en omfattande intervju i Riks ger Richard Jomshof (SD) uttömmande svar på var gränsen går mellan politiker och domstolar. Han får också frågor om polisens arbete.

Polisen blundar

Programledaren Richard Sörman lyfter en intern polisrapport om förra årets korankravaller då poliser utsattes för dödsfara och då polisbilar sattes i brand. I rapporten nämns ingenting om motivet bakom upploppen eller blåljussabotaget. Eller att gärningsmännen kommer från andra länder. Ingenting om invandringen som bakomliggande orsak till våldet. Ingenting om att gärningsmännen är muslimer. Man skyller istället på ”socioekonomiska” aspekter, något som BRÅ bevisat att så inte är fallet.

Borde inte, frågar programledaren, ni politiker ge polisen i uppdrag att vara sanningsenlig i rapporteringen om våldsutvecklingen och vara öppen med samhällsproblemen?

– Tar man fram en sådan rapport och inte förstår betydelsen, då är man helt ute och reser.

– Det visar på en skrämmande naivitet.

– Väldigt många verkar inte förstå att det går att koppla våldet direkt till den kulturella och religiösa bakgrunden. Förstår man inte det här kommer man aldrig att kunna lösa problemen.

– Visst. Jag tycker mig ändå se en viss förändring i samhällsdebatten de senaste åren. Man har börjat prata om islamismen och islamiseringen. Det börjar sakta men säkert också nå de andra partierna. Vi gör vad vi kan i dialogerna med regeringspartierna.

Se intervjun i Riks: