Fram till nu har flera myndigheter spridit information om vilka generösa bidrag det finns för dem som kommer till Sverige. Nu ska detta väntas i sin motsats. Regeringen lanserar en internationell informationskampanj i syfte att avskräcka migranter som inte har skyddsskäl.

Under en pressträff på förmidagen berättade migrationsministern Maria Malmer Stenergard (M) och vice partiledaren Henrik Vinge (SD) om nya initiativ om hur det utlovade ”paradigmskiftet” i migrationspolitiken ska genomföras.

– Två tredjedelar av dem som kommer till Europa saknar skyddsskäl. De lägger sina liv i händerna på människosmugglare och kommer ändå sedan att få återvända. Om de får information om vilka nya regler som gäller här så minskar vi också risken för lidande för de här personerna, sa migrationsministern.

Henrik Vinge (SD) pekar på att Danmark fick stort internationellt genomslag när landet skärpte sin invandringspolitik, och anser att Sverige borde kunna nå ut i internationella medier på samma sätt.

Omvärlden ska informeras om att bilden av Sverige som ett generöst bidragsland är felaktig. Det kommer att ske via ambassader, utländska medier och utländska myndigheter.

Informationspaket ska riktas till utländska myndigheter på de språk som är aktuella.

– Det är viktigt att nå ut med den här informationen. Jag tror att det i sig får stor effekt för hur många som söker sig hit, sa Vinge.

*

Se också intervju med Henrik Vinge i Riks efter pressträffen: