Veckans tidningskrönika tar upp protesterna inom försvarsmakten mot att lönerna halkat efter, inte minst för stridspiloterna. Dessutom om att det blivit för mycket politisk teater istället för debatt om viktiga sakfrågor i folkvalda församlingar.

De tidningar som citeras är Svenska Dagbladet (obunden moderat), Dala-Demokraten (socialdemokratisk) och Borås Tidning (moderat).

Se krönikan: