SD:s förre presschef Henrik Gustafsson startar pr-byrån GW Consulting Group. Den ska till en början rikta in sig på att hjälpa partiets gräsrötter ute i lokalavdelningar och distrikt.

När Henrik Gustafsson intervjuas av branschtidningen Resumé (betallänk) berättar han att den nya byrån är tänkt som ett komplement till partiets pressavdelning. ”Krishantering och kriskommunikation är något jag jobbat mycket med”, säger han.

Gustafsson har varit aktiv i Sverigedemokraterna under tolv år, såväl som kommunfullmäktigeledamot i Karlshamn, medarbetare i Bryssel och som presschef för partiet på riksplanet i Stockholm.

Identifierade en uppgift som behöver finnas

Nu senast har han jobbat med partiets valrörelse i Skåne, och det var då som tanken att
starta eget väcktes.

– Jag gjorde också eftervalsanalysen i Skåne, och den landade i att väljarna kräver numera mer under mandatperioden rent kommunikativt vilket kräver ett helt nytt tänk.

Givet byråns syfte och Henrik Gustafssons eget kontaktnät så är det kanske föga förvånande att byrån till en början framför allt vänder sig till Sverigedemokratiska underorganisationer, som kommunföreningar och liknande.

– Vi är en fristående byrå ska man ha klart för sig, det finns inget avtal med riksorganisationen, så det blir enskilda avtal med enskilda organisationer, säger han.

Gustafsson har tänkt starta upp genom en kundmodell som fungerar mer som en försäkring. Byrån ska finnas tillgänglig när kunderna behöver byråns hjälp att hantera en uppkommen situation.

Bättre förståelse för SD-sfären

Förutom kriskompetensen säger Henrik Gustafsson att han har en unik förståelse för Sverigedemokraterna som organisation och parti, och kan där bistå externa aktörer som bättre vill förstå och jobba med partiet.

– Det finns många som inte vet hur det fungerar inom SD, vad man vill, hur man jobbar internt, och så vidare. Det finns ett intresse att få mer kunskap om det.

Lobbying och public affairs-arbete?, frågar tidningen.

– Nja, jag kommer inte sitta och förmedla kontakt. Men jag vet att frågan har lyfts och att det finns intresse att förstå hur SD funkar i det inre livet, och det är någonting som jag kan bidra med, säger Gustafsson.

Byrån är helt nystartad, och verksamheten drar i gång på riktigt först nu efter årsskiftet. Henrik Gustafsson är noggrann med att poängtera att byrån är ett komplement till Sverigedemokraterna, och han har inte för avsikt att konkurrera med sina gamla kollegor på partiets kommunikations- eller pressavdelningar.