Det har snart gått 100 dagar sedan den nya regeringen tillträdde. Vad har man uträttat och vad skulle man kunnat gjort mer?

ANALYS. I Riks pekar vi på två större initiativ som regeringen tagit, men efterlyser mer ledarskap som visar att det är nya ”herrar på täppan” i Sverige.

Många tunga lagändringar tar tid, det får man räkna med. Men en regering kan åtgärda vissa avgränsade frågor med kort varsel. Även mindre beslut kan vara symboliska och visa på handlingskraft. Här finns en del att göra.

Men regeringen har två veckor på sig. Hundra dagar vid makten inträffar 25 januari.

Se inslag i Riks: