Sveriges Domareförbund sprider rena felaktigheter – om juridik. Advokat Carl Lindstrand avslöjar en häpnadsväckande okunnighet i svenska domarkåren om våra grundlagar.

Justitieutskottets ordförande Richard Jomshof har uttryckt skarp kritik mot att utländska medborgare som begått grova våldsbrott inte blir utvisade. Istället för att ta debatten i sak med Jomshof om det riktiga eller oriktiga i att utvisningar inte utdöms, för man på postmodernistiskt vis bort debatten från sakfrågan till om Jomshof som politiker har rätt att uttrycka sina uppfattningar om domstolsbeslut.

Domareförbundet kan inte grundlagarna

Bland Jomshofs kritiker finns föreningen Sveriges Domareförbund, vars ordförande Hanna Werth skriver i Svenska Dagbladet att det inte bara är ”olämpligt”, utan dessutom ”fel och farligt”. Hon menar att ”han har en skyldighet att inte offentligt uttala sig”. Och hävdar att han som politiker inte ska ”uttala sig om hur enskilda domare tillämpar lagarna. Det är en enkel regel.”

Detta är rena felaktigheter, konstaterar advokat Carl Lindstrand. Någon sådan regel finns inte. ”Tvärtom finns det – konkreta – regler om yttrandefrihet och straffimmunitet som skyddar riksdagsledamots rätt att göra sådana uttalanden.”

Politiker har all rätt i världen att uttala sig om hur rättsväsendet fungerar. Det politiker inte får göra är att ”bestämma hur en domstol ska döma” (Regeringsformen 11 kap 3 §).

Det har inte Jomshof gjort.

Är domareförbundet partipolitisk?

Som Samtiden tidigare rapporterat har såväl statsminister Stefan Löfven (S) som civilminister Ardalan Shekarabi (S) uttryckt sig ogillande över domstolars beslut.

Då har föreningen Sveriges domarförbund inte uttryckt sitt missnöje. Det är bara när en Sverigedemokrat uttrycker kritik mot hur lagarna fungerar som man reagerar. Föreningen är alltså inte opartisk utan har en partipolitisk agenda när man uttalar sig. Att så sker undergräver inte bara föreningen utan domarkårens anseende i stort. Sitter domarna och dömer utifrån sina partipolitiska preferenser?

Eller som Lindstrand skriver: ”Att påstå att det finns en regel som säger att riksdagsledamot inte får uttala sig så är tämligen – som det heter i juristkretsar – anmärkningsvärt, inte minst när det kommer från individer som uppbär den auktoritetsstämpel som följer med [ordförandeskap] i styrelsen för Sveriges Domareförbund.”

Lagstiftarna måste diskutera och utvärdera domar

Påståendet att politiker inte får diskutera aktuella domar faller också på sin egen orimlighet. Politiker företräder folket och ska å folkets vägnar stifta lagar. Då måste man ju först kunna utvärdera hur gällande lagar fungerar och avgöra om de är tillräckliga eller om de behöver ändras för att uppnå det som svenska folket förväntar sig.

Om våldtäktsmän och uppviglare till upplopp slipper bli utvisade, då är det självklart att politiker diskuterar om det är rätt eller fel. Och om lagarna behöver ändras. Richard Jomshof, och andra politiker, har aldrig framfört krav på att en tingsrätt eller hovrätt att de ska riva upp en avkunnad dom. De framför åsikter om att lagen måste ändras så att det inte sker igen.

Och det är en av riksdagsledamöternas främsta uppgift – att vara lagstiftande församling.

Att Sveriges domareförbund inte begriper det, är inte bara anmärkningsvärt, det är skrämmande.

Domare ska inte försöka tysta politiker man inte håller med.