Nu slår Sjöfartsverket larm om att vindsnurrorna kan stå i vägen för den planerade expansionen för industrin i norra Sverige. Luleå hamn tredubblar sin kapacitet för råvarutransporter med fartyg, men nya vindkraftsparker kan komma att stoppa fartygens färd genom Bottenviken.

KOMMENTAR. Den socialdemokratiska regeringen godkände en stor utbyggnad av Luleå hamn för ett år sedan. Detta så att järnmalm och råvaror enklare ska kunna transporteras till sjöss.

Men om det byggs vindkraftsparker i Bottenhavet kan de stoppa den tunga båttrafiken.

– Etablerar man vindkraftparker finns en risk att man bygger i vägen för sjöfarten till de otroligt viktiga hamnarna i norr. Det vore förödande, säger Johan Wahlström på Sjöfartsverket till Sveriges Radio.

– När isen lägger sig går inte vanliga farlederna att använda. Då behövs utrymme att bryta alternativa rutter, säger Wahlström.

Vindkraft förstör miljövänliga transporter

Det är ett nytt exempel på hur S och MP inte kan analysera eller göra konsekvensanalyser. Man rusar efter det som låter bra, men som i realiteten är dåligt för miljö och klimat.

Varför bygga ut Luleå hamn för stora belopp om man sedan täpper igen Bottenviken med vindkraftsparker på stora betongfundament?

Råvaruexporten livsnerv för Sverige

Det är så att 30 procent av all järnmalmsproduktion i hela Europa går via Luleå hamn och Bottenviken ner till Europa och övriga världen.

Denna miljövänliga transport kan nu saboteras av att obetänksam miljö- och klimataktivism högljutt kräver havsbaserad vindkraft.