Dagens hovrättsdom mot LO-Transport är principiellt mycket viktig. Även arbetare som inte håller på S måste kunna räkna med att få stöd från sitt fackförbund vid konflikt med arbetsgivaren. Mats Fredlund tog striden som de flesta undvikit eftersom man riskerar halvmiljonskulder.

Den svenska arbetsmarknaden bygger på kollektivavtal mellan arbetsgivare och anställda som organiserar sig i fackförbund och tecknar kollektivavtal. På senare år har LO-facket försökt sabotera arbetarnas trygghet – om de inte håller sig till Socialdemokraterna.

Facket har alltså blandat in partipolitik i det som ska vara den självständiga arbetsmarknaden.

Detta är vanvett, inte minst med tanke på att Sverige strider i EU för att få behålla ”den svenska modellen” som just bygger på att arbetsmarknadens parter gör upp om löner och förmåner. Detta till skillnad från de flest länder i Europa där politikerna genom lagar bestämmer minimilöner.

Rättslös – om du överger S

Det LO-facket gör påminner om maffiametoder. Man skrämmer upp arbetare genom förtäckta hot om uteslutning om man inte hålla sig till det Socialdemokratiska partiet. Och de som – likt Mats Fredlund – vill bestämma själva och väljer annat parti hotas med halvmiljonbelopp i rättegångskostnader om de vägrar acceptera uteslutning.

När jag talade med Mats Fredlund inför domen i Tingsrätten för mer än ett år sedan, var hans största oro hur han skulle hantera situationen om han förlorade och fick betala Transportarbetarförbundets rättegångskostnader. Då låg de på några hundra tusen kronor. Inför dagens dom i Hovrätten krävde Transport över 600.000 kr av Mats Fredlund, om han förlorat.

Arbetare har rätt till fackligt stöd

Nu är Mats Fredlund lastbilsförare från Kiruna. Och dem kör man inte över hur som helst. Han tog risken att få över en halv miljon i skuld. För vad? För anställdas rätt att ha fackligt stöd på arbetsplatsen oavsett vilket parti man sympatiserar med.

Fackförbund är som sagt inte vilka föreningar som helst. De har monopol på att skriva kollektivavtal med arbetsgivarsidan.

Detta även om – parodiskt nog – Transport till domstolen hävdat att LO-facket inte längre har någon viktig roll att spela för sina medlemmar. Jo, det är sant! Så här sammanfattar Hovrätten fackets resonemang i domen: ”Utvecklingen har enligt Transport lett till att även arbetstagare som inte är medlemmar i en fackförening har skydd”.

Transport ville få domarna att se förbundet som meningslöst och att det därför borde ha rätt att utesluta Mats Fredlund. LO-medlemskapet betyder ingenting för medlemmarna.

Snacka om att hyckla, förvilla och nedvärdera fackligt arbete.

Skydda medlemmar mot ”godtycke” och ”missbruk” i fackförbund

Domstolen gick inte på den finten. Man konstaterar att medlemskap i fackförening har ”betydelse för utövandet av yrkesverksamhet [och] i ekonomiskt hänseende.” Man citerar Högsta domstolen som funnit att ”det finns ett påtagligt behov av rättsskydd för den enskilde medlemmen.”

Man konstaterar också att staten via domstol har ”skyldighet att skydda den enskilde mot missbruk av fackförbundets dominerande ställning”. Medlemmar ska inte utsättas för ”godtyckligt” bemötande.

Man summerar att ”en uteslutning i sig kan innebära en kränkning av föreningsfriheten för den enskilde”.

Hjälten i Kiruna

Därför går det inte att se på Mats Fredlund som något annat än en hjälte. Hans seger i Hovrätten sätter den lille enskilde arbetstagaren i fokus – också för mäktiga och maffialiknande fackföreningar.

*

Se inslag i Riks om domen där också partisekreterare Mattias Bäckström Johansson intervjuas: