Svenska försvarsmakten förstärker nu i snabb takt sin närvaro på Gotland, som militärt sett kan ses som ett hangarfartyg mitt i Östersjön. Den senaste större satsningen är att regementet P18 ska få ett eget fältsjukhus.

Det har nu blivit klart att försvarets krigsorganisation på Gotland ska förstärkas med ett fältsjukhus.

– Man ska se det här som en naturlig del av försvarets tillväxt på Gotland. Vi måste ha alla funktioner på Gotland. Man kan inte bara ha stridsvagnar, säger överste Magnus Frykvall, chef för Gotlands regemente till SVT.

– Soldater och officerare måste känna att de blir bra omhändertagna i krig, säger han.

Övning med 400 man

Just nu pågår övningen ”Tule” vars syfte är att stärka Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp från en kvalificerad motståndare på ön. Övningen genomförs på grund av det försämrade säkerhetspolitiska läget, skriver Försvarsmakten på sin hemsida.

Rysslands fullskaliga anfall på Ukraina samt det som har genomförts från rysk sida före angreppet har inneburit att den pågående återuppbyggnaden på Gotlands regemente, P 18, snabbas på.

Det är befintliga delar ur stridsgrupp Gotland som övas under perioden. En stridsgrupp kan storleksmässigt jämföras med en brigad.

Totalt deltar cirka 400 personer i övningen. En stor del av dessa är personal från ett betydande antal övriga arméförband som ingår i övningsledningen. Övningsledningen har bland mycket annat till uppgift att följa, utbilda och utveckla den övade personalen från P 18 i allt från strid till ledning och underhållstjänst.