Södra Sverige har sämsta elförsörjningen i Europa under kommande vinter, enligt larmrapport från europeiska expertorganet ENTSO-E.

Sett till totalt installerad produktionskapacitet i förhållande till förväntad maximal elanvändning ligger SE4 (lila på kartan ovan) sämst till av alla de 50 europeiska elområden som rapporten omfattar, skriver Svenolof Karlsson för Second opinion.

Koleldning för att rädda Sverige

Och varken i SE4 och SE3 (Mellansverige) räcker den planerbara elproduktionen till för att generera den el som behövs i områdena. De är med andra ord beroende av tillskott.

Det är därför som – anmärkningsvärt nog – risken för kolbrist vid de tyska kraftverken framför allt kommer att drabbar Sverige. Just risken för kolbrist pekas ut särskilt. Denna riskfaktor hör ihop med många kärnkraftverk avvecklats och flera av de få som finns kvar har driftstopp.