En svenskledd polisinsats mot gränsöverskridande brottslighet har genomförts under fem dagar i åtta länder i norra Europa. Fordon och varor värda flera miljoner kronor beslagtagits. Flera misstänkta har frihetsberövats.

Den gränsöverskridande insatsen är ett samarbete mellan åtta länder, och bara i Sverige har ungefär 4.000 personer kontrollerats. Personer har frihetsberövats i Sverige, Danmark, Tyskland, Polen och Litauen.

Fånga in inresande kriminella

Syftet med insats EMPACT Trident har varit att upptäcka, förhindra och ingripa mot gränsöverskridande brottslighet i norra Europa.

Fokus har varit att fånga upp inresande med kriminella avsikter och att upptäcka brott, avbryta brottsplaner och att vid gränsen avvisa människor som inte har vistelserätt. Flödet av tillrest brottslighet är omfattande och det är många människor som söker sig både till Sverige och andra nordiska länder med avsikt att begå brott.

Brottslingar som blir av med resurser försvagas

Polismästaren påpekar att beslagen berövar de kriminella möjlighet att begå brott.

– Pengarna som inhämtas här, jag tror att det på något sätt har ännu större effekt än själva straffen i andra former. För pengarna behövs för att bedriva brottslighet i en stor utsträckning, säger polismästare Mats Palmgren som lett den multinationella insatsen.

Insatsen är ett samarbete mellan åtta länder runt Östersjön plus Norge och Island.

– Det är fantastiskt roligt med så bra resultat, man känner att vi är något på spåren, säger Palmgren i ett pressmeddelande.

Tillslagen bygger på underrättelser

Insatsen bygger på underrättelser och information som har inkommit och gjort det möjligt att förhindra och förebygga grov brottslighet. 

– Vi har fått in åtminstone tre informationer som gör att vi kan förebygga och förhoppningsvis förhindra att betydligt grövre brottslighet ska inträffa, säger han till Sveriges Radio.