Högsta förvaltningsdomstolen har avvisat de kommuner som planerat införa slöjförbud i skolan. Domstolen kräver att det finns särskilt lagstöd för detta. Nu är det upp till regering och riksdag att stifta sådan lag som möjliggör för kommuner att i skolor hindra klädsel med politiska och religiösa syften.

Domslutet är överraskande med tanke på att flera länder i Europa infört liknande förbud. Riks har intervjuat riksdagsman Ludvig Aspling (SD) som är migrationstalesperson.

– Domstolen säger inte att det är omöjligt att förbjuda slöjor i skolan. Domstolen säger att om skolor ska fatta sådana här beslut så krävs det lagstöd. Sådan lag finns inte idag, förklarar Aspling.

Nytt är att Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att frågan om slöja ska prövas enligt reglerna om yttrandefrihet, inte enligt reglerna om religionsfrihet. Yttrandefriheten får inskränkas enligt svensk grundlag, men det måste finnas lagstöd.

Kommuners rätt att bestämma över skolmiljön

Det krävs alltså att den svenska lagstiftningen reglerar den här frågan. Regeringen behöver lägga fram förslag som riksdagen kan anta.

– Självfallet måste skolor ha den här möjligheten att bestämma om man får ha på sig religiösa symboler i skolmiljö eller inte, säger Aspling.

Han riktar en uppmaning till de andra partierna.

– Hej, kom igen, vad väntar vi på? Det är uppenbart att vi ska ha en lag i Sverige som säger att om en skola inte vill att man ska ha den här symbolen som är uppenbart kvinnoförtryckande, som har starka kopplingar till diktaturer i Mellanöstern, då ska den inte finnas i svensk skolmiljö, avslutar Aspling.

*

Se intervjun i Riks genomförd under Sverigedemokraternas Kommun- och regionkonferens i Karlstad.