Idag kom SCB:s stora partisympatimätning. Den bekräftar att den nya regeringen fått en svag start. Men även inom partierna sker förändrade regionala styrkeförhållanden.

Källa: SCB.

KOMMENTAR. Av bilden ovan framgår förändringar sedan förra SCB-mätningen i maj. Detta eftersom SCB brukar överskatta S och underskatta SD. Då är det mer statistiskt rimligt att jämföra med mätinstitutets egna siffror och inte valresultat.

Ökat stöd jämfört med maj

Trenden för S blir densamma, att S ökar, men för SD blir utfallet annorlunda. Jämfört med maj har Sverigedemokraterna ökat sitt väljarstöd enligt SCB:s egna mätningar.

SD störst i norr

En intressant iakttagelse är att Sverigedemokraterna står mycket starka i norra Sverige. Partiets starkaste landsdel är nu Värmland, Dalarna och Gävleborg där partiet får stöd av 21,6 procent av väljarna i november. Näst starkaste landsdel är Norrland, från Jämtland upp till Norrbotten, där SD får stöd av 21,3 procent av väljarna.

Källa: SCB.

Detta kan jämföras med Skåne och Blekinge som traditionellt varit den starkaste landsdelen. Där får Sverigedemokraterna nu 18,3 procent av väljarna.

En förklaring kan vara att Moderaterna i Skåne legat närmare Sverigedemokraterna, medan M i övriga landet legat närmare Reinfeldts-linjen.

Starka också i väst

Också i Västsverige är Sverigedemokraterna starkare än i Skåne, med 20,3 procent, liksom i Småland med öarna, där SD har 19,4 procent av väljarna.

Däremot är Stockholms stad och Stockholms län fortsatt Sverigedemokraternas klart svagaste regioner, med stöd av 10,6 respektive 14,6 procent av väljarna i november 2022 enligt SCB:s mätning.

*

Se också inslag i Riks: