Trots den tröga starten för regeringen har väljare som är medlemmar i LO-facket inte låtit sig nedslås. De fyra styrande partierna ökar tillsammans, mest SD, medan de rödgröna tappar i december jämfört med tidigare.

KOMMENTAR. Så här dags på mandatperioden spelar opinionsmätningarna ingen roll. Inte för väljarna. De har gjort sitt val och valt beslutande församlingar för fyra år framåt. Inget ändras där.

Men opinionsmätningarna har betydelse för psykologin inom och mellan partierna. Medierna gillar att retas med makten genom att komma med nya mätningar som påstår att styrkeförhållanden mellan partierna ändrats. Att regeringen är starkare eller svagare än vad valresultatet visade.

Politiker är också människor. De påverkas av vad opinionsmätningarna visar.

Därför är det viktigt att inte ge skeva bilder av vad dessa mätningar säger – om de säger någonting alls.

LO-medlemmar ger regeringssidan majoritet

Twitterkontot Statistik Opinion gör ett gott arbete i att sätta grafik på olika delar av opinionsmätningarna. Nu den senaste Novus-mätningen.

Här är utfallet i december för LO-medlemmar. SD ökar med 1,1 procentenheter, till 29,8 procent. Totalt ökar regeringssidan med 0,4 procentenheter, medan rödgröna tappar lika mycket. Därmed uppnår regeringssidan majoritet. Om än knappt, med 49,9 mot 49,1 procent.

Det är en viktig indikator på att regeringssidan inte har tappat förtroendet hos en viktig väljargrupp som Socialdemokraterna anser sig företräda.