Förmiddagens presskonferens med statsminister Ulf Kristersson hade ett övergripande budskap till svenska folket med anledning av det allvarliga läget i elsystemet: spara. Även om du har fast elpris, spara i solidaritet med andra, eftersom varje sparad kilowattimme ger lägre elpris och minskar risken för nedstängning i elnätet.

Foto: Youtube.

För mig känns det som att vi hamnat 50 år tillbaka i tiden. På 1970-talet fick man små klistermärken att sätta ovanför varje strömbrytare: ”släck när du lämnar rummet”. Då var det oljekris sedan arabländerna upptäckt vilken makt som fanns i att sälja olja. Priserna chockhöjdes.

Denna gång är det Miljöpartiet som fått både M- och S-regeringar att avveckla det svenska elsystemet. Parodiskt nog av ”miljö- och klimatskäl”. Men nu eldas det fossila bränslen mer än på årtionden. Ökningen av koldioxidutsläppen blir enorm. Tacka MP för det.

Elläget akut

Regeringen tog upp det korta perspektivet: elläget i helgen och kommande veckor. Risken för bortkoppling har ökat. Därför var deras budskap att hushåll, myndigheter och företag måste göra mer för att spara.

Hushållen har iochförsig varit duktiga. I november förbrukades 8 procent mindre el än samma tid förra året.

Men nu vill regeringen öka sparandet. Även de som har fasta elavtal och inte behöver spara av ekonomiska skäl uppmanas vara solidariska och spara el.

Åtgärder

Men vilka åtgärder vidtar regeringen för att öka elproduktionen? Vi kan ju inte spara oss till döds i vinterkylan.

Energiminister Ebba Busch nämnde att miljöskatter på avfallsförbränning och koldioxidutsläpp i kraftvärmeverk avskaffas. Regeringen beordrar myndigheter att löpande redovisa upphandling av planerbar elproduktion.

Svenska kraftnät upphandlar nu all den oljeeldning man kan komma över. Man återinför också ersättning till stora elförbrukare som får betalt mot att man drar ner på elanvändningen vissa perioder.

Importen kommer att öka från Norge, Polen och Tyskland. De två sistnämnda eldar smutsig brunkol så himlen blir alldeles mörk. Tacka Miljöpartiet i Tyskland för det! De fick Angela Merkel att lägga ner tiotals kärnkraftreaktorer.

Minska under toppbelastningstimmarna

Det viktigaste budskapet från presskonferensen var att vi alla behöver minska elkonsumtionen mellan kl 8 och 11 på förmiddagen och mellan kl 16 och 19 på eftermiddagen.

Kan alla aktörer hjälpas åt att flytta 2 procent av elförbrukningen under denna tid, skulle risken för nedstängning och att det blir bäcksvart minska betydligt.

Regeringen var fokuserad på det korta loppet. Det akuta läget. Men vi måste kräva mer av regeringen. Den måste se till att röja juridiken från tillståndsprövningar så att fossilfri elproduktion snabbt kan byggas ut. Vi ska inte behöva leva i det förgångna. Det är tid att vara smart, inte aktivist-utopist.