Nu börjar paradigmskiftet. Regeringen kritiserar Migrationsverket för att inte följa reglerna om att återkalla uppehållstillstånd för dem som inte sköter sig eller fuskat sig till uppehållstillståndet.

Ordning och reda kräver att de utländska medborgare som missbrukar uppehållstillstånd förlorar möjligheten att stanna i landet.

– Det är viktigt för systemets legitimitet att missbruk försvåras och att uppehålls- och arbets­tillstånd återkallas när det finns grund för det. Regeringen har därför gett Migrations­verket i uppdrag att här och nu vidta åtgärder som ryms inom ramen för det befint­liga regel­verket, sa migrations­minister Maria Malmer Stenergard (M) på pressträff på förmiddagen.

– Idag inleds arbetet med ett första viktigt steg i rikt­ningen mot en ansvars­full migrations­politik, sa vice parti­ledare Henrik Vinge (SD).

Han nämner som exempel att många har uppehållstillstånd för högre studier men som inte studerar.

Nu ska Migrationsverket se till att beviljade uppehållstillstånd ”regelbundet ska följas upp och vid behov återkallas”.

Detta omfattar samtliga uppehållstillstånd, oavsett på vilka grunder de beviljats.

Idag finns inga rutiner på Migrationsverket för att hantera ny information som kommer in och som visar på att någon beviljats uppehållstillstånd på felaktiga grunder.