Många kan vittna om att det finns en utbredd rasism mellan olika invandrar- och minoritetsgrupper. Men om det talas det tyst om i Sverige.

Brottsförebyggande rådets nyutkomna rapport om afrofobi tar bara marginellt upp det som borde utgöra politiskt sprängstoff. 

Enorm överrepresentation

Man citerar en EU-undersökning som visar att Sverige ligger något högre än snittet när det gäller svarta personers utsatthet för rasistiskt våld. Men vilka är förövarna? Vita svenskar, tänker säkert många. Men i hög grad visar det sig vara personer av annan minoritetsbakgrund. Enligt rapporten utgör de hela 44 procent av förövarna. Det kan jämföras med att omkring 20 procent av den svenska befolkningen beräknas vara så kallade synliga minoritetsinvånare.

Och de högerextremister som medierna så flitigt lyfter fram? De utgör två procent av fallen.

Vem hade kunnat föreställa sig det utifrån hur det låter i den allmänna debatten? Det frågar Sofie Löwenmark i krönikan: Sverige får inte blunda för rasism mellan invandrare.

Araber vägrar dela kök med afrikaner

Hon berättar i artikeln om den rasism hon iakttagit under besök i migrationspolitikens spår, som i ett boende för nyanlända i Göteborg:

Rasismen ”yttrade sig bland annat i att personer med arabiskt ursprung helt enkelt vägrade att laga mat i samma kök som personer från Afrikas horn. Det hade resulterat i att fastighetens två kök delats upp efter etnicitet. Eftersom det lugnat ned de rasistiska konflikterna ansåg ägaren att problemet, i varje fall utifrån verksamhetens perspektiv, hade löst sig på ett relativt bra sätt.”

Löwenmark pekar också på motsättningarna inom nya islamistiska partiet Nyans: ”De etniskt grundade anklagelser och påhopp som förekommer där mellan huvudsakligen turkar, araber och somalier är skolexempel på en typ av rasism som sällan uppmärksammas i svenska medier.”

Svenskar minst rasistiska

I alla tillgängliga internationella mätningar som gjorts är Sverige ett av världens minst rasistiska länder. Flera länder varifrån många människor invandrat hit tillhör däremot världens mest rasistiska länder.

Det är ett faktum som medier, myndigheter och de flesta politiska partier blundar för.

Men ”den insikten måste finnas med när rasism ska bekämpas – för utan en korrekt verklighetsbeskrivning kommer arbetet mot rasism inte att bli effektivt”, skriver Löwenmark. 

*

Också i Europa är Sverige det minst rasistiska landet. Något medier och vänsterdebattörer nogsamt ”glömmer” bort.