I dag släppte Språkrådet och Språktidningen årets svenska nyord, alltså nya ord som har slagit igenom under året. Ett sådant ord är det socialdemokratiska, vilseledande ”Putinpriser”.

Hur starkt vänsterns grepp är över det svenska samhället framgår av att ”Putinpriser” nu förs in bland ”årets svenska nyord”. Man tar in ett ord direkt från den socialdemokratiska valkampanjen.

Att skylla höga elpriser på Putin var populärt. Men det är helt enkelt inte sant. Om Sverige hade varit rädd om det energisystem som äldre politikergenerationer byggt upp, där planerbar energi i form av vattenkraft och kärnkraft utgjorde 90 procent av elen, då hade ryskt maktspel om gasen inte spelat någon som helst roll.

Det är inte Sverige som varit beroende av import av gas från Ryssland. Det är Östeuropa och på senare tid Tyskland, sedan man avvecklat tiotals kärnkraftsreaktorer.

Och eftersom Sverige minskat sin elproduktion har de europeiska elpriserna smittat av sig till Sverige. Hade vi haft bara ett av de nedlagda reaktorerna igång, så hade det ensamt kunnat fylla elledningarna som exporterar el söderut till Europa, och då hade det inhemska elpriserna inte skjutit i höjden utan kunnat vara åtminstone 40 procent lägre.

Därför borde det vara ”sossepriser” i nyordslistan.

*

Se mer SR.