Elläget i Sverige är ansträngt och därför kördes oljeeldade Karlshamnsverket i Blekinge igång i morse. Det kan elda upp till 140.000 liter olja i timmen.

Vid klockan 6 i morse togs kraftverket i drift och ligger nu i så kallad ”rullande minimumlast” på 40 megawatt.

– Vi rullar på en mindre last nu helt enkelt, en låg produktion, säger kommunikationsansvarig på Karlshamnsverket till TT.

Elläget är extra ansträngt av flera anledningar. Hälften av kärnkraftreaktorerna i Sverige har avvecklats. Vindkraften förmår inte täcka bortfallet, särskilt som två av de kvarvarande reaktorerna är tagna ur drift för underhåll och reparation.