Den nya regeringens målsättning är tydlig – var och en som vistas illegalt i Sverige ska utvisas. Det säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) i en intervju.

Enligt bedömare handlar det sannolikt om runt 100 000 personer. Genom inre utlänningskontroller och krav på offentliganställda att anmäla papperslösa ska den siffran ned rejält. 

Äntligen

– Det jag kan säga är att i Tidöavtalet så gör vi äntligen det som svensk politik har behövt så länge. Det vill säga åtgärder för att kunna utrota skuggsamhället, Maria Malmer Stenergard (M) till Expressen (betalvägg).

Tidningen frågar om målsättningen att utvisa 100 000 personer är realistiskt.

– Det är absolut min målsättning att de som inte har rätt att vistas här ska lämna landet. Är den realistisk? Kanske inte. Men jag tänker inte nöja mig med det omfattande skuggsamhälle som vi har nu.

Anmälningsplikt för offentligt anställda

För att nå målet är det viktigt att de som vistas illegalt i Sverige hittas och blir omhändertagna. Migrationsministern påpekar att förslaget om anmälningsplikt för offentligt anställda är ett viktigt verktyg för att skapa ordning och reda i Sverige.

I Tidöavtalet framgår att polisen ska prioritera inre utlänningskontroller och att anmälningsplikt ska gälla när illegala migranter kommer i kontakt med anställda i offentlig sektor. Är man avlönad av skattemedel ska man bidra till att landets lagar efterföljs.

Domar om utvisning ska inte motarbetas

Det handlar om personer som fått sin sak prövad och inte har några skyddsskäl. De ska därför inte vara i Sverige. Om domstolar beslutat detta borde inte offentliganställda gå emot det.

– Det blir helt ohållbart om olika delar av det offentliga motarbetar varandra, säger Maria Malmer Stenergard.

Samtidigt öppnar hon för vissa undantag, exempelvis för personal inom akutsjukvården.

Tidningen frågar om fler exempel på ”ömmande skäl” då svensk lag inte ska följas.

– Det får ju utredningen titta på. I vilka situationer ska en offentligt anställd omfattas av informationsplikten, säger hon.

Det blir också svaret på andra åtgärder som Tidöavtalet tar upp, som DNA-test av dem som inte kan styrka sin identitet.