De rödgröna partierna vann majoritet i Stockholms stad. Nu vill S, MP och V köra över riksnivån och lägga ner Bromma flygplats genom att chockhöja markhyran för flygplatsen och på det sättet göra den ”olönsam”.

Stockholms stad fick, till skillnad från riksplanet, en vänstermajoritet i fullmäktige. Dessa partier har länge varit för att lägga ner flygplatsen Bromma. Även om riksdagsmajoriteten i Tidöavtalet med de borgerliga och Sverigedemokraterna är för flygplatsen tänker de lokala politikerna köra över riksintresset.

Från 7 till 50 miljoner i hyra

Nya finansborgarrådet i Stockholm, Karin Wanngård (S) tänker pressa fram en nedläggning av Bromma flygplats redan till 2035. Vapnet: Höja markhyran dramatiskt. Nu betalar statliga Swedavia 7 miljoner kr i markhyra. Det vill de rödgröna höja till 50 miljoner kr.

Om staten och Swedavia inte lyder de rödgröna i Stockholm hotar Wanngård med att också tvinga staten att stå för hela saneringskostnaden för flygplatsområdet när man tvingat fram nedläggningen.

Karin Wanngård (S) säger till lokaltidningen Mitt i att staden avser att skicka förhandlare till Swedavia för att söka en omförhandling av arrendeavtalet för flygplatsen som alltså Swedavia hyr av staden. De kommer att ge två alternativ: att avsluta avtalet i förväg eller så höjs hyran mer än 700 procent.

Bromma viktigt nav för hela Sverige

Skälet till att Sverigedemokraterna och de borgerliga vill behålla Bromma som flygplats är att den är ett viktigt nav för övriga Sverige att snabbt och enkelt nå Stockholm. Det gäller för företrädare för både kommuner och företag.

När rödgröna tidigare firat utredningar om nedläggning med tårta har många kommunpolitiker och företagare runt om i landet protesterat. Man behöver ha en snabb länk till Stockholm för att hela landet ska kunna leva.

Exempelvis sa ordföranden för Gotlands region, Eva Nypelius (C) att ”ett långsiktigt regionalekonomiskt perspektiv saknas helt i debatten om Brommas framtid”, förra gången nedläggning diskuterades. Bromma flygplats är avgörande för den regionala utvecklingen utanför Stockholm och för möjligheten att bo och verka i hela Sverige, menar hon. Också lokalpolitiker från norr till söder har protesterat mot att lägga ner flygplatsen eftersom kontakten med huvudstaden skulle försvåras.

Bostäder passar bättre i andra lägen

”Hela Sverige förlorar på avveckling av Bromma”, skrev SD-företrädare i Stockholms stad och region i SvD förra året. ”Vi anser att det finns bättre och mer tillgängliga platser att bygga bostäder på i Stockholm” än på flygplatsen, menar SD-politikerna. Detta med anledning av att de rödgröna säger att flygplatsens område behövs för bostadsbyggande. ”Det finns gott om andra platser att bygga på, men bara en citynära flygplats, Bromma. Låt oss inse det”, summerar man.