På grund av den ”miljöpolitik” som MP, S, C och V fört med nedlagda reaktorer kommer kraftvärmeverket Heleneholm att utgöra elreserv i vinter. Man bunkrar nu med 30.000 kubikmeter olja för kalla dagar då vindkraften står still.

Klimatpolitik borde syfta till att minska utsläppen, men när rödgröna partier haft makten över svenska elsystemet har man istället sett till att göra Sverige mer oljeberoende än på länge.

Olja ska rädda elsystemet

För att undvika nedstängning i elnätet i vinter har nu statliga Svenska kraftnät tecknat avtal med Eon som äger Heleneholmsverket i Malmö.

Eon kommer att producera el med Heleneholmsverket även de dagar då det inte är ekonomiskt lönsamt.

”Det skulle ge mer överföringskapacitet till södra Sverige, och därför är det positivt”, säger Erik Ek, strategisk driftchef på Svenska kraftnät till Sveriges Radio.

Denna kapacitet skapade kärnkraften förr. Vindkraften kan aldrig stå för denna kapacitet, eftersom produktionen är så osäker och icke planerbar. Nu får kapaciteten i nätet skapas med oljeeldning.

30.000 kubikmeter olja

Planen är alltså att Heleneholms kraftverk ska återstarta i energikrisens spår. Eftersom det råder brist på gas köper man in 30.000 kubikmeter fossil olja. Det är att flytta Sverige 20 år tillbaka i tiden. Då eldades verket med just olja i kommersiellt syfte. Nu behöver man åter starta oljeeldningen.

– Vi trodde ju aldrig att vi skulle göra det här igen, så vi har byggt bort förmågan egentligen att köra olja på Heleneholmsverket, men har tillfälligt byggt tillbaka den. Vi trodde aldrig att vi skulle gå tillbaka i vår utveckling, säger verkets chef Charlotte Reidhav till Dagens Nyheter (betalvägg).

Heleneholmsverket kan producera 80 megawatt el. Branschorganisationen Energiföretagen uppskattar att den outnyttjade kapaciteten i landets kraftvärmeverk skulle kunna motsvara en elproduktion på mellan 500 megawatt och 1100 megawatt. Som jämförelse kan nämnas att en enda kärnreaktorn, som Ringhals 4, producerar 1130 megawatt.