Regeringen kommer att godkänna Polismyndighetens hemställan om ändring i trafikförordningen så att polisbilar kan ha identifieringsljus tänt när man inte är på utryckning.

Frågan har behandlats i regeringskansliet. Polisen anser ändringen viktig eftersom den ökad polisiär synlighet och närvaro i samhället. Det kan få brottsförebyggande effekt och bidra till bättre trafikmiljö, skriver Polismyndigheten.

Nu har regeringen beslutat att permanenta försöket med ljusblått så kallat identifieringsljus på polisbilar, rapporterar Ekot. Ljuset används inte under utryckning utan slås på i icke-akuta situationer när det handlar om att exempelvis skapa trygghet på offentliga platser.

– Det ökar tryggheten och tillgängligheten till polisen, och deras närvaro markeras på ett tydligare sätt, säger infrastruktur Andreas Carlson (KD).