Skjutvapenvåldet i Sverige väcker uppmärksamhet i utlandet. Det är unikt i en europeisk jämförelse. Dessutom ökar dödsskjutningarna i Sverige medan de minskar i övriga Europa.

KOMMENTAR. I Svenska Dagbladet intervjuas Simon Harding, professor i kriminologi på University of West London.

– Vi förstår att det här är en stor chock för det svenska folket. Det är ett land som alltid uppfattats som lugnt och med låg kriminalitet, säger han.

England och Wales, med nära 60 miljoner invånare, dödades 35 personer med skjutvapen förra året. Fem år av de senaste tio har siffran varit under 30, enligt statistik i nättidskriften National World.

Fram till 1 december i år har 59 personer skjutits ihjäl i Sverige, med 10 miljoner invånare.

I London med tio miljoner invånare dödas årligen 10-15 personer med skjutvapen. I år har totalt åtta personer skjutits ihjäl. Det kan jämföras med att i stort sett lika många – sju människor – mördats med skjutvapen i Södertälje, som har knappt hundra tusen invånare i kommunen.

Kriminologer brukar spekulera i, man säger sig inte veta säkert, att fler omständigheter skett samtidigt som orsakat våldsspiralen, som mycket invandring, dålig integration och svaga skolor.

Kniv istället för skjutvapen

I England är det dödliga våldet totalt på samma nivå som i Sverige. Men man dödar mer med kniv.

– Traditionellt sett har vi få skjutvapen i Storbritannien, delvis förklarat med att det är en ö. Därför använder gatugängen knivar istället. Det är mer spontant, att någon går in i fel område och så uppstår bråk. Många av de dödade är tonåringar, 14 eller 15 år gammal. Det har vi inte sett tidigare, säger Simon Harding.

Vapentillgången är också låg.

– Om ett gatugäng vill ha ett skjutvapen så får de hyra det av de organiserade nätverken. Om de sedan skjuter med vapnet under hyresperioden så är de tvingade att köpa vapnet vilket de inte har råd till. Därför används de oftast bara för att skrämmas, säger han.

På allmän plats

En skillnad där det svenska skjutvapenvåldet sticker ut är att skjutningarna sker så öppet på platser där allmänheten riskerar att dödas. I Finland, som Sverige först på senare år gått om i dödligt våld, sker till exempel de flesta dödsskjutningar inom familjer. Något som är ovanligt i Sverige.

I Nederländerna har utvecklingen mot fler dödsskjutningar i kriminella miljöer brutits sedan 2014. Men ingen hade kunnat dokumentera förklaring.

Kulturella aspekter

Det är svagt av akademiska världen att den inte kan finna förklaringsmodeller till våldsspiraler som den svenska. Min uppfattning är att akademikerna är vänster och därför inte vill söka där de kan finna svar. Alltså i kulturella aspekter. Man hänvisar till att Tyskland är ett land som haft nästan lika stor invandring från Mellanöstern som Sverige, men där ligger våldet på en lägre nivå.

Men det finns skillnader mellan Tyskland och Sverige. Exempelvis har Tyskland 300 poliser per 100.000 invånare, medan Sverige ligger på 200. Tyskland har alltså en 50 procent större poliskår. När det gäller domare har Tyskland 26 mot Sveriges 8 per 100.000 invånare. Den svenska rättsstaten är överhuvudtaget inte beredd på, rustad för eller stor nog för annat än 1950-talets småtjuvar.

Det finns också många kulturella skillnader mellan Sverige och Tyskland. Vi har inte varit indragna i flera stora krig som Tyskland varit både på 1800- och 1900-talen. Sverige har varit en lugn avkrok. Som plötsligt fick två miljoner nya personer, varav många från våldshärjade regioner i Mellanöstern.

Sverige är helt enkelt inte mentalt rustat för att hantera många våldsbenägna individer samtidigt. Visst har svensk polis och rättsapparat fått hantera vidriga våldshandlingar. Men har varit enstaka och utförda av udda individer. Sverige har historiskt ingen vana att hantera kriminella klaner och gänggrupperingar som lever på bedrägerier, utpressning, människohandel mm och tar till våld för att behålla sin ställning.

Kriminaliteten är således ett uppenbart resultat av invandringspolitiken. De partier som öppnat gränserna har inte rustat Sverige för det våld som är brukligt i många delar av världen. Därför kan detta våld härja fritt i Sverige nu.

Så enkelt kan det faktiskt vara. Svårare dock för många att erkänna. Invandringens förespråkare har isåfall mycket blod på sina händer.