Svea hovrätt har nu meddelat dom som ger lastbilsföraren rätt i att LO-facket Transport gjort fel när man uteslutit honom på grund av partitillhörighet.

Hovrätten förklarar beslutet om uteslutning av Mats Fredlund i Kiruna som ogiltigt. Hovrätten fastställer därmed tingsrättens dom om att facket gjort fel.

I målet prövade hovrätten om Svenska Transportarbetareförbundet har haft fog för att utesluta en medlem på den grunden att medlemmen valts in i kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna. Hovrätten har liksom tingsrätten funnit att förbundet inte visat att uteslutningsbeslutet haft stöd i förbundets stadgar.

– Hovrätten har vid en tolkning av förbundets stadgar funnit att beslutet om uteslutning inte haft stöd i stadgarna. Hovrätten har därför fastställt tingsrättens dom. Varken domstolsprövningen i sig eller tolkningen av förbundets stadgar har inneburit en begränsning av föreningsfriheten, säger hovrättsrådet Elisabet Brunlid, referent i målet.

*

Se inslag i Riks där domen analyseras mer och partisekreterare Mattias Bäckström Johansson kommenterar Fredlunds seger över Transport: