Elförsörjningen kommer att vara under stark press i vinter i hela Europa. Nu behandlar Schweiz en plan för att förhindra elavbrott där körförbud för elbilar ingår.

I takt med att elbilar blir allt fler är elnätet hårt ansträngt på många håll. Experter i Schweiz fruktar nu strömavbrott under vintern, rapporterar den tyska teknikbloggen Basic-tutorials.

Plan för drastiska åtgärder

Landets elförsörjning bygger till stor del på leveranser från andra länder som Tyskland och Frankrike. Men eftersom dessa två länder å sin sida är oroade av säker strömförsörjning under den annalkande vintern växer rädslan för strömavbrott bland många schweizare. Tyskland har exempelvis avvecklat de flesta av sina kärnkraftverk samtidigt som gasleveranserna från Ryssland är strypta.

För att minimera riskerna överväger det schweiziska parlamentet nu några drastiska åtgärder.

Körförbud för elbilar

En plan i fyra steg har tagits fram. Målet är att fördela bördan av elbrist så rättvist som möjligt och låta olika regioner turas om att kort kopplas bort från elnätet. Viktiga områden som sjukvård eller försörjning av vatten och energi kommer att lämnas utanför förordningen.

För ägare av elbilar kommer däremot strängare regler att gälla. Till exempel får de bara flytta sitt fordon om det är en ”absolut nödvändig resa”. Med tanke på att det finns knappt 110.000 registrerade elbilar i Schweiz kan detta mycket väl orsaka viss förbittring. Det måste dock betonas här att detta är regler för nödsituationer.

I slutändan måste schweiziska politiker berömmas för sin plan, menar bloggen. Det är ju bättre att vara beredd på en nödsituation än att behöva reagera snabbt när något händer.