Det kommer chockerande uppgifter om hur mycket hushållens elräkningar kommer att öka denna vinter. Regeringen måste agera nu! Lägg miljölagar och andra regelverk åt sidan och se till att börja bygga ny elkraft omedelbart.

Elchock väntar svenska hushåll i januari. När elbolaget God El för TT beräknat elkostnaden i vinter utifrån hur el-terminer handlas på börsen nu, blir beloppen hissnande.

Man har räknat på en normalstor villa med elkonsumtion på 20.000 kWh per år. Nu i december kan elräkningen (för november) bli omkring 2.800 kr. Nästa månad, elkostnaden för december, kan elräkningen istället bli uppemot 12.500 kr. För de tre månaderna december, januari, februari tyder elmarknaden på en elkostnad på totalt 37.500 kr för den normalstora villan.

Det är enorma kostnader som väntar hushållen.

Politiska orsaker – politiska lösningar

Skälet är en fruktansvärt kortsiktig och dumdristig energipolitik under 20 års tid, där kärnkraft avvecklats. Och satsningar på vindkraft som ingen el ger när det är vindstilla – oavsett hur många vindsnurror som byggs.

Därför måste nu regeringen ta elbristen på samma allvar som man tog på coronapandemin. Då fick vi undantagslagar som drakoniska inskränkningar i rörelsefriheten genom att talade om hur många som fick befinna sig i en butik samtidigt och hur långt det skulle vara mellan olika gäster på restaurang.

Omedelbar handlingskraft – jämför med pandemilagarna

Nu måste regering och riksdag se till att elproduktionen byggs ut – omedelbart! Alla lagar om prövningar av olika hänsyn och restriktioner måste läggas åt sidan. Elkraft måste skapas så fort det fysiskt går att få på plats. Då kan vi inte ha långa tillståndsprocesser och prövningar av alla möjliga andra hänsyn.

Regeringen måste skapa snabbspår för tillstånd för ny elproduktion. Exempelvis ska ansökningar som samlat damm sedan 2014, finnas om nya reaktorer, Ringhals 5 och 6. Om så krävs får undantagslagar införas, som på samma sätt som pandemilagarna ger regeringen vida befogenheter, men som riksdagen i efterhand kan överpröva.

Vi måste få ett robust elsystem tillbaka. Det är också det bästa för miljön. Ju längre det tar för nya kärnkraftverk och andra lösningar att komma på plats, desto mer olja kommer vi att bränna.

Se inslag i Riks: